Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2024-04-17

Ahlsell hållbarhetsrapport med fokus på att göra skillnad i den gröna omställningen

2023 fortsatte Ahlsell att utveckla hållbarhetsarbetet i linje med företagets långsiktiga strategi och visionen om att bidra till ett mer hållbart samhälle. Ahlsell har anslutit sig till Science Based Target Initiative (SBTi), synliggjort egna märkesvarors koldioxidavtryck, utökat det hållbara erbjudandet och tagit fler steg mot cirkulära initiativ för att accelerera den gröna samhällsutvecklingen.

De nya och ambitiösa klimatmålen som nu är inskickade för validering till SBTi, tydliggör Ahlsells målsättning att vara ledande inom klimatomställningen. Godkännande av målen inväntas våren 2024 men redan nu har arbetet påbörjats för att förverkliga dem.

- Över 90 procent av våra utsläpp kommer från inköpta produkter och tjänster. Att arbeta mot vetenskapligt validerade klimatmål är en viktig del för att kunna göra skillnad framåt. Vi ser fram emot att bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft med hjälp av hållbara produkter och tjänster, som även minskar deras klimatutsläpp, säger Christina Lindbäck CSO Ahlsell AB.

Fler steg för en grönare omställning inkluderar investering i verktyg som publicerar tredjeparts-godkända miljövarudeklarationer och förser kunder med fakta om i första steget, egna märkesvarors koldioxidavtryck. Ahlsell har utökat och börjat synliggöra produkter som kan möjliggöra omställningen, tex erbjuds laddstolpar, solceller och kablar för förnybar elektrifiering, och olika dagvattenkomponenter för att förebygga översvämningsrisker. För att förlänga livslängden för produkter och material lanserades en uppgraderad återvunnen glykol för kyl- och värme-anläggningar och nya lösningar testas för återlämning och återanvändning av VVS-produkter.

- Cirkulära affärsmodeller med smart logistik är ett viktigt utvecklingsområde framöver där vi vill bli en partner för våra kunder och deras kunder likväl som för våra leverantörer. Med vår välfungerande logistik och breda butiksnät kan vi möta behov av återtag, uppgradering och återförsäljning av olika produkter, säger Christina Lindbäck, CSO Ahlsell AB.

För Ahlsell fortsätter nu arbetet med att bygga ett framåtlutat företag med en dedikerad organisation och rätt kompetens som tillsammans utvecklar det hållbara erbjudandet.

- Vi har alla ett ansvar och en möjlighet att bidra. Jag är stolt över att vi har bestämt oss för att göra skillnad i den gröna omställningen. Hållbara leverans- och värdekedjor kommer bli ett självklart krav från framtidens beställare och ett integrerat hållbarhetsarbete skapar motståndskraftiga, värdeskapande och framgångsrika företag, säger Claes Seldeby, VD och Koncernchef Ahlsell AB.

Läs Ahlsell Hållbarhetsrapport 2023: https://www.ahlsell.com/sv/hallbarhet/hallbarhet/

För ytterligare information:
Kontakta: Christina Lindbäck, CSO, Ahlsell AB
Tel. +46-8-685 70 00, email: christina.lindback@ahlsell.se

Pressmeddelande, Stockholm, 2024-04-17

 

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller.

Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på över 50 miljarder SEK, nästan 8000 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

För mer information besök www.ahlsell.com 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript