Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2019-02-20

Meddelande till innehavarna av obligationer emitterade av Ahlsell inom ramen för MTN-programmet

Meddelande till innehavarna av obligationer emitterade av Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) inom ramen för Ahlsells MTN-program med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Ahlsell.

Till följd av Quimper ABs fullföljande av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Ahlsell den 13 februari 2019 och styrelsens för Ahlsell efterföljande ansökan om avnotering har Nasdaq Stockholm idag meddelat Ahlsell att sista handelsdag i aktien blir onsdagen den 6 mars 2019.

Med anledning av upphörandet av aktiernas handel på Nasdaq Stockholm har varje fordringshavare rätt att begära återköp av alla, eller vissa av, sina obligationer (ISIN: SE0010599266) enligt avsnitt 9 i obligationsvillkoren, till ett pris per obligation om 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen obetald ränta till och med Återköpsdagen (enligt definitionen nedan).

Den fordringshavare som önskar nyttja rätten att begära återköp av alla eller vissa av sina obligationer ska underteckna och skicka en anmälningshandling till nedanstående e-postadress:

DNB Bank ASA, filial Sverige
Securities Services
Gruppnummer: +46 8 473 45 50
E-post: emissioner@dnb.se

Anmälningshandlingen skickas ut av Ahlsell till fordringshavare via Euroclear Swedens meddelanderutin och finns annars att tillgå genom att kontakta DNB.

Vänligen notera att komplett anmälningshandling måste ha kommit DNB tillhanda senast den 22 mars 2019 för att vara giltig. Fordringshavare har fram till dess rätt att återkalla inskickad anmälan.

Återköpsdag för fodringshavare som i rätt tid anmält att de vill utnyttja sin rätt att begära inlösen av alla eller vissa av sina obligationer med anledning av ägarförändringen är den 5 april 2019 (”Återköpsdagen”).

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 20 februari 2019

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript