Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2017-06-22

Ahlsell förvärvar VA-rörelse med en årsomsättning på cirka 320 MSEK

Ahlsell har ingått avtal med Saferoad Holding om förvärv av deras svenska VA-rörelse ViaCon VA med en årsomsättning på cirka 320 MSEK. Avtalet omfattar övertagandet av lager, utrustning och immateriella tillgångar tillhörande VA-rörelsen som omfattar lagerhållning samt distribution av VA-produkter såsom rör, rördelar, pumpar, brunnar, betäckningar, ventiler, kopplingar m.m. Affären innehåller även ett distributionsavtal avseende ViaCon:s geotekniska produkter för användning i små och medelstora anläggningsprojekt i Sverige och Norge.

ViaCon startade VA-verksamheten 2004, och har genom flera förvärv etablerat en stark ställning i Sverige med flera stora kunder inom bygg och anläggning. Den förvärvade rörelsen har 81 anställda fördelat på 11 orter i Sverige. Ahlsell avser att driva verksamheten vidare under varumärket ViaCon VA. Inköp, logistik och administration integreras successivt efter övertagandet.

”Förvärvet tillför värdefull kompetens och stärker vår satsning på attraktiva kundsegment inom bygg och infrastruktur. Affären öppnar också för ett spännande samarbete med ViaCon runt deras erbjudande av avancerade tekniska geoprodukter, där jag ser att vi kan komplettera deras nuvarande distribution på ett positivt sätt”, säger Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell.

”Vi ser fram emot samarbetet och den säljkapacitet som Ahlsell tillför vårt distributionsnät för geotekniska produkter medan vi fortsätter att utveckla mervärden och svara för teknisk expertis”, säger Morten Holum, vd och koncernchef Saferoad.

Köpeskillingen för VA-rörelsen inklusive lager ligger på cirka 90 MSEK och är beroende av rörelsekapitalets storlek på tillträdesdagen. Förvärvet förväntas ha marginell positiv påverkan på Ahlsells resultat per aktie för 2017.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och tillträdet planeras ske under september 2017.

För ytterligare information kontakta:
Johan Nilsson, vd och koncernchef, 08-685 70 00
Anna Oxenstierna, Investor relations, 0708-15 84 85

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 08.00 CEST.

 

Ahlsell AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar.

Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript