Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2023-04-20

Årets hållbarhetsrapport visar hur Ahlsell är med och gör skillnad

I 2022 års hållbarhetsrapport lyfter vi fram flera exempel på hur vi uppfyller vår vision att vara med och bygga ett mer hållbart samhälle. Vi beskriver vår uppdaterade strategi och övergripande långsiktiga mål med sikte på 2027.

Med hållbarhetsperspektivet tydligt integrerat i affärsstrategin har vi nu goda förutsättningar att ta nästa steg. Att utvecklas hållbart innebär bland annat att vi ska kunna hjälpa våra kunder att över tid välja mer klimatanpassade alternativ både vad gäller produkter och tjänster. Hållbart ska bli mer valbart, säger Christina Lindbäck, CSO på Ahlsell.

Ett mer hållbart samhälle

Hållbarhetsrapporten visar hur Ahlsell är med och påverkar samhället i positiv riktning och bidrar till att viktiga funktioner byggs, underhålls och förbättras. Vi erbjuder bland annat produkter och kompetens för att bibehålla ett stabilt elnät som är en vital del av vårt samhälle, liksom kompletta system för vattenförsörjning och avloppsrening för både stora och små anläggningar. Tack vare vår robusta leveranskedja och logistik kan vi t ex säkerställa att viktiga aktörer inom försvar och samhällsberedskap förses med insatsvaror, verktyg och personlig skyddsutrustning.

Högsta nivån Platinum i EcoVadis utvärdering

En viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete nåddes när vi 2022 tog klivet upp till den högsta nivån, Platinum, i analysföretaget EcoVadis sjunde utvärdering av oss. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsmiljö och arbetsvillkor inklusive mänskliga rättigheter, etik och ansvarsfulla inköp. Rankingen placerar oss bland de ledande 1 procenten av de bedömda företagen i vår kategori.

I vd-ordet lyfter Ahlsells koncernchef Claes Seldeby fram näringslivets viktiga roll där stora företag både har möjlighet och ett ansvar att påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Omställningen till ett hållbart samhälle måste accelereras. Här har vi som bolag en viktig roll att spela. Tillsammans med branschen, och näringslivet i övrigt, kan vi åstadkomma reella förändringar för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Claes Seldeby.

För ytterligare information kontakta:
Christina Lindbäck, CSO, Ahlsell AB
08-685 70 00, christina.lindback@ahlsell.se

 

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare.

Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

För mer information besök www.ahlsell.com

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript