Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2016-10-31

Nytt antal aktier i Ahlsell AB (publ)

Under oktober månad har antalet aktier och röster i Ahlsell AB (publ) förändrats med anledning av indragning av preferensaktier, bolagsordningsändring samt två nyemissioner av aktier i samband med genomförandet av Ahlsells börsintroduktion.

Antalet aktier i Ahlsell AB (publ) har ökat med 118 780 003 aktier och antalet röster har ökat med 173 969 968,6 röster. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Ahlsell AB (publ) till 436 302 187 aktier. Det totala antalet röster i Ahlsell AB (publ) uppgår till 436 302 187 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 123 425 297,980762 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Anna Oxenstierna, Investor relations Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 klockan 17:35 CET.

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript