Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-01-26

Ahlsell - Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 7 606 MSEK (6 902). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent (8) och förvärv svarade för ytterligare 2 procentenheter. En arbetsdag mindre under kvartalet påverkade omsättningen negativt med -2 procentenheter. Valutaomräkningseffekter påverkade negativt med -1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30 procent och uppgick till 620 MSEK (477). I EBIT från föregående år ingår noterings­kostnader om 65 MSEK. Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade rörelseresultatet negativt med drygt 30 MSEK.
 • Resultatet (EBITA) ökade med 26 procent och uppgick till 709 MSEK (563), motsvarande en EBITA-marginal på 9,3 procent (8,2). Justerat EBITA-resultat uppgick till 709 MSEK (628), motsvarande en marginal på 9,3 procent (9,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 462 MSEK (62).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (0,16).
 • Under kvartalet tillträddes åtta förvärvade verksamheter vars sammanlagda årliga omsättning beräknas uppgå till 556 MSEK fördelat på Sverige med 493 MSEK, Norge med 23 MSEK samt Finland med 40 MSEK.
 • Under kvartalet har avtal tecknats om förvärv av Proffsmagasinet AB, med en årlig omsättning om cirka 260 MSEK samt Bekken & Strøm AS, med en årlig omsättning om cirka 415 MSEK.

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 27 484 MSEK (24 606). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent (7) och förvärv svarade för ytterligare 3 procentenheter. Färre antal arbetsdagar under året påverkade omsättningen negativt med -1 procentenhet. Valutaomräkningseffekter påverkade positivt med 1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19 procent och uppgick till 2 043 MSEK (1 719).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 16 procent till 2 394 MSEK (2 058), motsvarande en EBITA-marginal på 8,7 procent (8,4). Justerad EBITA ökade med 13 procent och uppgick till 2 405 MSEK (2 131), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,8 procent (8,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 428 MSEK (342).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,28 SEK (1,11).
 • Elva förvärv genomfördes med en sammanlagd årsomsättning om cirka 780 MSEK. Därutöver tecknades avtal om två förvärv med en årsomsättning om sammanlagt cirka 675 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 1,65 kronor per aktie. (0,35), vilket motsvarar en utdelningsandel om 50%.


VD-ord

Ett starkt resultat och en god förvärvstakt avslutar ett framgångsrikt år

För Ahlsell blev det fjärde kvartalet 2017 ytterligare ett bevis på att vår strategi och vårt hårda arbete ger resultat.

Jämfört med föregående år ökade försäljningen i kvartalet med 11 procent organiskt. EBITA-resultatet uppgick till 709 MSEK. Det motsvarar en ökning om 13 procent och en justerad EBITA-marginal på 9,3 procent (9,1). Förutom en god underliggande utveckling på samtliga huvudmarknader har vår strategi fortsatt varit framgångsrik. Våra initiativ har visat fortsatt positiv utveckling och vi har ökat både vår försäljning och vår lönsamhet. Vi har aktivt arbetat med att stärka och bredda vårt produkterbjudande, utvecklat tjänsteportföljen och investerat i våra försäljningskanaler - både online och butiksnätet. Under kvartalet har vi till exempel öppnat och moderniserat ytterligare 13 butiker enligt vårt fullsortimentskoncept. Det innebär att våra kunder möter ett ännu bredare produktutbud i välsorterade butiker. För oss innebär det ökad korsförsäljning och möjlighet att nå ännu fler kunder.

Vad gäller förvärv hade vi en mycket stark avslutning på året med genomförda förvärv på samtliga våra tre huvud-marknader. Under kvartalet slutförde vi åtta förvärv och tecknade avtal om att förvärva ytterligare två verksam-heter, vilket innebär att vi under helåret 2017 tecknat avtal om att förvärva 13 verksamheter med en beräknad omsättning på drygt 1 450 MSEK. Förvärvet av Proffsmagasinet, en ledande e-handelsaktör som vi tillkännagav i december, var nog det mest uppmärksammade. Både förvärv och digitala tjänster är viktiga delar i vår strategi för lönsam tillväxt. Redan idag är e-handel, som står för cirka 25 procent av omsättningen, en betydande och viktig försäljningskanal för oss. Med hjälp av snabbväxande Proffsmagasinet, vars årliga omsättning uppgår till cirka 260 MSEK, kommer vi att kunna utveckla vår marknads-ledande digitala affär ytterligare.

Ahlsell Sverige hade en mycket stark utveckling under kvartalet – inom försäljning, resultat och förvärvstakt. Inte bara högsäsong och gynnsamt marknadsläge skapade förutsättning för den starka efterfrågan, utan även interna initiativ såsom fokus på ökad korsförsäljning och breddning av produktutbudet bidrog till ökad försäljning inom samtliga produktsegment. Starkast tillväxt uppnåddes inom El-infra-struktur samt Bygg. Organiskt ökade försäljningen med 13 procent och förvärv bidrog med ytterligare 3 procent. Sex förvärv slutfördes under kvartalet varav majoriteten inom det attraktiva produktsegmentet ”Verktyg & förnödenheter”.

Ahlsell Norge uppnådde en organisk tillväxt i kvartalet på 8 procent. Gynnsamma marknadsvillkor drivet av optimism i byggandet hos privata aktörer samt en hög aktivitet och ökade offentliga satsningar inom anläggningssidan drev efterfrågan. Framförallt noterades en god efterfrågan från El- och VVS-installatörer, men även strategiska initiativ inom nischade områden (t.ex. havsbruk) uppnådde god försäljningstakt. Vårt arbete mot ”best practice” / ”One Ahlsell” har varit framgångsrikt och lönsamheten har ökat. Jag vill också belysa att förvärvsorganisationen i Norge är på plats och att två intressanta förvärv presenterades under hösten, varav ett slutfördes. Det andra, förvärvet av Bekken & Strøm som är en ledande norsk återförsäljare inom PSU (Personlig skyddsutrustning) med en årlig omsättning på cirka 415 MSEK, räknar vi med att tillträda i februari.

Ahlsell Finland fortsätter att utvecklas positivt med en organisk tillväxt på 4 procent. Vi uppnådde den starkaste tillväxten hos bygg- och industrikunder. Det gläder mig också att se en något förbättrad EBITA-marginal samtidigt som våra satsningar inom sälj- och marknadsbearbetning fortskrider enligt plan. Ett exempel är att stärka Ahlsells position i strategiskt viktiga regioner, som till exempel Helsingforsregionen. Att vi förvärvat Enexia Oy är en viktig milstolpe i vår ambition för fortsatt tillväxt och breddning av vårt erbjudande.

Framtidsutsikter
Vi går in i 2018 med ett flertal genomförda förvärv, vilket ger oss ett rejält omsättningstillskott. Detta tillsammans med våra initiativ för stärkt organisk tillväxt ger goda möjligheter till fortsatt lönsam utveckling.

Vår breda exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster gör att vi står starka. Inom industri och infrastruktur ser jag en fortsatt positiv utveckling. Den för närvarande goda utvecklingen inom nybyggnation av bostäder förväntas dämpas något under året men vår exponering gentemot segmentet är begränsad. Historiskt har vår tyngd inom renoveringssegmentet haft en balanserande effekt på både försäljning och resultat vid tillfällen då nybyggnation minskat. Min bedömning är att det inte kommer att vara annorlunda framöver.

Sammantaget inför 2018 förväntar jag mig en god efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Johan Nilsson, VD och koncernchef

Webbsänd presentation av rapporten
Klockan 10:30 den 26 januari hålls en presentation för analytiker och investerare på Helio GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm där VD och koncernchef Johan Nilsson tillsammans med CFO Kennet Göransson presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och kommer också att sändas i realtid på internet. Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor på plats, via telefonkonferensen och via webbsändningen. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig på nedanstående länk, vilken också är länken till webbsändningen. https://financialhearings.com/event/10307

SE: +468 5664 2662, UK +4420 3008 9806, US: +1855 753 2235. Presentationsmaterial och inspelad webbsändning kommer att finnas tillgängliga på hemsidan efter presentationen.

Rapporten i sin helhet finns bifogad i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, CFO
070 621 1294, Kennet.Goransson@ahlsell.se

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 07:30 CET.

 

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript