Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2022-12-20

Myndighetsgodkännanden inhämtade för förvärvet av Sanistål

Ahlsell Danmark ApS (“Ahlsell”) meddelade den 24 maj 2022 att Ahlsell har ingått villkorade aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalen”) med Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S och Nykredit Bank A/S (”Majoritetsaktieägarna”) om förvärv av cirka 75,49 % av aktierna i Sanistål A/S (”Sanistål”) till ett pris om 58 DKK per aktie. Dessutom meddelade Ahlsell att Ahlsell skulle lämna ett rekommenderat, villkorat och frivilligt offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) om att köpa återstående cirka 24,51 % av aktierna som innehas av alla övriga aktieägare (”Minoritetsaktieägarna”) till ett pris om 85 DKK per aktie.

Ovannämnda förvärv förutsätter bland annat att Aktieöverlåtelseavtalen har fullgjorts i enlighet med dess villkor, vilket förutsätter att alla nödvändiga godkännanden, tillstånd och medgivanden från relevanta myndigheter har inhämtats.

Ahlsell har idag meddelat Majoritetsaktieägarna och Sanistål att Ahlsell har erhållit erforderliga myndighetsgodkännanden för att fullfölja Aktieöverlåtelseavtalen och att Ahlsell kommer att fullfölja Aktieöverlåtelseavtalen så snart som möjligt. Ahlsell har vidare meddelat Sanistål att, såvitt Ahlsell känner till, samtliga villkor i Erbjudandet är uppfyllda eller kan uppfyllas vid erbjudandetidens utgång och vid Erbjudandets slutförande.

Erbjudandet gäller t.o.m. 22 december 2022 kl. 17.00 (CET).

Ytterligare information om fullföljandet av Aktieöverlåtelseavtalen och Erbjudandet kommer på sikt att tillkännages av Sanistål via Nasdaq Copenhagen A/S.

För ytterligare information kontakta:
Claes Seldeby, VD och Koncernchef, Ahlsell AB
08-685 70 00, claes.seldeby@ahlsell.se

 

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare.

Med en omsättning på drygt 40 miljarder SEK, drygt 6 000 anställda, över 240 butiker och tre centrallager i Norden, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

För mer information besök www.ahlsell.com

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript