Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Riskanalys

Säkra arbetsplatsen

Vår riskanalys genomförs tillsammans med både skyddsansvariga och användare – därmed ökar också användaracceptansen. Det som förhindrar flest arbetsplatsolyckor från att inträffa är just detta: Att skyddsutrustningen verkligen används. 

Skyddsutrustningen ska självklart också användas på ett korrekt sätt. Därför genomför vi även utbildningar kring och utprovning av utrustningen, och medverkar vid implementering samt upprättande av rutiner. Sist men inte minst gör vi en uppföljning, för att säkerställa att allting fungerar och används som det ska. Läs mer om hela konceptet Hälsa & Säkerhet här.

Trygg på jobbet med rätt personlig skyddsutrustning

riskanalys-symbol-834x630.jpgEnligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:3 skall arbetsgivaren, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna på arbetsplatsen. Utifrån denna analys ska rätt personlig skyddsutrustning finnas. Arbetsgivaren ska sedan informera arbetstagare om de risker som den personliga utrustningen skyddar mot.

Riskanalys - varför?

För att förebygga olycksfall och ohälsa ska varje arbetsplats bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av tre delar. Man ska undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten. Dessa tre delar leder till bland annat:

 • Högre säkerhet som ger färre olycksfall och färre sjukskrivningar
 • Förenklad inventering och kontroll
 • Ekonomiska fördelar – effektivare inköp och lagerhållning
 • Ökad användaracceptans genom att involvera användarna i urvalsprocessen.

 

Ahlsells riskanalys

 

 • Riskanalys på plats med skyddsansvariga samt användare.
 • Insamling av dokument, till exempel säkerhetsdatablad, för att kunna se vilken typ av skyddsutrustning som är bäst lämpad vid olika arbetsmoment.
 • Produktneutral – Ahlsell arbetar med marknadens starkaste leverantörer av personlig skyddsutrustning vilket innebär att vi kan blanda olika fabrikat för att hitta den optimala lösningen för er verksamhet, oavsett fabrikat/tillverkare.

 

 

Våra skyddsspecialister genomför riskanalyser tillsammans med både skyddsansvariga och användare för att öka användaracceptansen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Redovisning av riskanalys

När sammanställningen är klar går vi igenom riskanalysen där ni kommer att se behovet av personlig skyddsutrustning uppdelad per arbetsplats/avdelning. Att använda rätt skyddsutrustning är viktigt men det är också mycket viktigt att man använder den på korrekt sätt och vi har därför även med förslag på rutiner för underhåll, förslag på olika utbildningar med mera.

 

Åtgärder

 • Utbildning
 • Utprovning av utrustning
 • Implementering
 • Skapa rutiner för hantering av den personliga skyddsutrustningen

Uppföljning

Att följa upp en implementering av åtgärden är minst lika viktigt som att göra en riskbedömning.


 

Riskanalys med fokus på trygg och säker arbetsmiljö

Det kommunala bostadsföretaget Morastrands ledning har fattat beslut om att ta ett krafttag kring företagets systematiska arbetsmiljöarbete. En viktig del i arbetet är de riskanalyser som genomförs i samarbete med oss på Ahlsell.

– Jag kände att vi behövde ta hjälp utifrån för att genomföra riskanalysen och av någon som kunde se på vår verksamhet med andra ögon. Dels har vi inte kompetensen, men det är också lätt att bli hemmablind. När jag fick reda på att Ahlsell erbjuder riskanalyser och dessutom utan kostnad, kontaktade jag vår säljare Göran Andersson för att höra om deras upplägg och hur de skulle kunna hjälpa oss att ta nästa steg, säger Kenneth Collin, driftchef på Morastrand.


Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript