Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Huvudskador

Huvudet är vår viktigaste kroppsdel, det är de flesta av oss medvetna om, ändå drabbas industri- och byggbranschen varje år av olyckor där huvudet skadas. Olyckorna orsakar allt från smärta och obehag, till i värsta fall att man aldrig kommer hem från jobbet igen. En hjälm eller stötskyddskeps på huvudet är ett smidigt sätt att skydda sig på, men åtgärderna för att undvika huvudskador startar innan hjälmen sätts på huvudet.

Aktivt skydd mot huvudskador

Att skydda sig mot huvudskador grundar sig bland annat i:

Hitta farorna
Analysera vilka risker det finns på arbetsplatsen innan du väljer huvudskydd. Typen av arbete och de individuella förutsättningarna avgör vilket huvudskydd som ska användas.

Berätta vad och varför
Som arbetsgivare ska du informera om de risker som den personliga utrustningen skyddar mot.

Byt i tid
Säkerhetsutrustningen måste vara i gott skick. En hjälm har en viss livslängd som kan ändras på grund av yttre förutsättningar som klimat, UV-strålning och skador på hjälmen. Byt alltid ut en skyddshjälm som är skadad.

Vad är huvudskador?

Huvudskador orsakas av något slags slag mot huvudet eller att huvudet kläms. 

Vad är riskerna med huvudskador?

Lindriga skador kan orsaka huvudvärk, illamående, kräkningar, yrsel och dåsighet. En person som har skadat huvudet kan för en stund förlora medvetandet eller för en kort tid förlora sina minnesbilder av händelsen. Personens uppfattning om tid och rum kan försvagas.

Allvarliga huvudskador kan vara dödliga.

Vanligt utsatta branscher

Industri- och byggbranschen är vanligt utsatta branscher, men risken för huvudskador finns mer eller mindre i alla branscher.

Så här skyddar du dig mot huvudskador

Välj rätt skyddsutrustning, de vanligaste huvudskydden är skyddshjälmar och stötskyddskepsar. Stötskyddskeps används där det finns risk för att man slår huvudet i hårda föremål, i vassa kanter eller utstickande föremål, exempelvis när man vistas i trånga utrymmen. Använd inte stötskyddskepsar när det behövs skydd mot fallande föremål, exempelvis på byggarbetsplatser.

Innan man väljer huvudskydd så är det viktigt att ta reda på vilka risker det är man vill skydda sig från. Detta görs effektivast genom en riskanalys. Vilket skydd som sedan ska användas beror på typen av arbete och de individuella förutsättningarna hos den anställde.

Att tänka på

  • Vid arbete i varm temperatur ska man se till att hjälmen är tillräckligt ventilerad.
  • Vid arbete i kall temperatur och dragig miljö bör man välja en hjälm med plats för huva.
  • Om hjälmen skymmer sikten ska man välja en hjälm utan skärm.

Skyddshjälmar

  • Hjälmar skyddar främst mot fallande föremål, men kan även skydda mot klämskador, elektrisk spänning och stänk av smält metall.
  • Vad hjälmen skyddar mot ska framgå av tillverkarens bruksanvisning som ska finnas på svenska.
  • Hjälmen bör vara försedd med hakrem.
  • Hjälmen används främst på arbetsplatser där risk finns för skador från fallande föremål, slag mot huvudet, dåligt väder eller elektriska stötar.
  • Inuti hjälmen finns en upphängning som sprider hjälmens vikt över huvudet. Det ger också ett utrymme på cirka 30 mm mellan hjälm och huvud så att skaderisken mildras om ett föremål träffar hjälmen.
  • För en skyddshjälm finns ingen generell uppgift i standarden om när en hjälm skall bytas. Detta beror på att hjälmar används och förvaras i skiftande miljöer. Denna tid kan minska om hjälmen utsatts för exempelvis kemikalier eller långvarigt solljus.
  • Det är även svårt att ge ett generellt svar om livslängden för en hjälm när det gäller UV-strålning eftersom mängden strålning avgörs av hur mycket man vistas utomhus och hur stark strålningen är.

Kom ihåg

Kom ihåg att kontrollera huvudskyddet innan du använder det så att det inte finns några synliga förändringar som tyder på att skyddseffekten har minskat, exempelvis sprickor, missfärgningar och krackeleringar.

Hjälmens livslängd varierar mellan tillverkare men är cirka 3–5 år. Normalt har ett huvudskydd en livslängd på 5 år, men läs alltid vad som står i leverantörens bruksanvisning.

Om huvudskyddet råkat ut för slag eller är skadat, ska du alltid kassera det.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:3 skall arbetsgivaren, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna på arbetsplatsen. Utifrån denna analys ska rätt personlig skyddsutrustning finnas. Arbetsgivaren ska sedan informera arbetstagare om de risker som den personliga utrustningen skyddar mot.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript