Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Avfallssäckar

Säckar, påsar och kassar i plast är en stor hjälp i vardagen och i mångt och mycket de mest miljövänliga alternativen om de används och återanvänds på rätt sätt. Här berättar vi mer om Ahlsells utbud av avfallssäckar och ger tips på produkter som hjälper dig till ett miljövänligare arbetsliv.

På den svenska marknaden finns det huvudsakligen plastsäckar, påsar och kassar tillverkade med återvunnen polyeten, jungfrulig polyeten samt grön-PE. De olika typerna har lite olika egenskaper och passar till olika användningsområden. Vad de har gemensamt är att alla går att återvinna.

Vad är Post Consumer Recycled LDPE/LLDPE?

Så gott som all LDPE/LLDPE (mjukplast) som finns på marknaden går att återvinna. Post Consumer Recycled LDPE/LLDPE är plast som är återvunnen från en färdigställd produkt som har brukats av en användare och sedan gått till insamling. Ofta handlar det om jordbruksfilm, förpackningsmaterial och till viss del om hushållsplast som samlats in och återvunnits.

Hur går återvinningen av Post Consumer Recycled LDPE/LLDPE till?

Återvinningen sker huvudsaklingen genom så kallad mekanisk återvinning, vilket är en process där den insamlade plasten sorteras, hackas upp i mindre bitar, rengörs från smuts och fukt och sedan granuleras för att bilda nya plastgranulat. Varje kilo PCR LDPE/LLDPE sparar ca 1 kg olja och 3 kg koldioxid i utsläpp, samt bidrar till minskade sophögar och en trevligare omgivning.

Vad kan jag använda påsar av Post Consumer Recycled LDPE/LLDPE till?

Säckar, påsar och kassar i denna typ av plast kan användas till det mesta, men de är inte godkända för kontakt med mat.


Tips på avfallspåsar och sopsäckar av Post Consumer Recycled LDPE/LLDPE

Vad är Grön-polyeten?

Detta är en polyetenplast som är tillverkad av sockerrör istället för petroleum. Det är alltså en jungfrulig plast, men istället för att använda olja så används sockerrör som råmaterial vilket, till skillnad mot olja, är en förnybar råvara. Inte nog med det - när sockerrören odlas så binds koldioxid i sockerrören så mängden CO2 minskar för varje kilo Grön-PE som tillverkas.

När ska jag använda produkter i Grön-PE?

I de fall som en återvunnen produkt inte passar är en produkt i Grön-PE ett mycket bra och hållbart alternativ. Det är ett hygieniskt material som går att få med certifiering för kontakt med mat. Det bidrar till att tillföra en hållbar plast till marknaden som även kan återvinnas tillsammans med all övrig LDPE och LLDPE och bli nya PCR-produkter. Observera att denna typ av plast inte är nedbrytbar utan bör återvinnas som övrig plast.


Tips på avfallssäckar av Grön-PE

Vad är Post Industrial Recycled (PIR) polyeten?

Även detta är en återvunnen LDPE/LLDPE (mjukplast), men är återvunnen från industrispill. Huvudsakligen kommer detta material från plastproducenter som har spill i tillverkningen av sin huvudsakliga "originalprodukt". Materialet tvättas sällan då det endast har utsatts för fabrikssmuts, utan granuleras direkt. Ofta blandas detta material in tillsammans med oanvänt jungfruligt material. Målet för denna typ av material bör vara att det ska gå tillbaka i originalprodukten. PIR är sällan lämpligt för användning i kontakt med mat.


Tips på avfallssäckar av Post Industrial Recycled (PIR) polyeten

Vad är en papperssopssäck?

Papperssopsäcken är ett hållbart, miljövänligt och hygieniskt engångsemballage. Fukten i avfallet absorberas av pappret och dunstar bort, vilket ger minst 30 % viktreduktion för organiskt material. Obehaglig lukt är bunden i fukten och försvinner också till stor del. Materialet är biologiskt nedbrytbart vilket är idealiskt för organiskt avfall, vare sig det ska rötas eller komposteras.

Vilka fördelar finns med sopssäckar av papper?

Säckpapperet är starkt och motståndskraftigt, även vid och fukt och väta och innehåller inga farliga kemikalier eller tungmetaller. Den är koldioxidneutral och innehåller inga microplatser vilket är bra ur ett miljöperspektiv.


Tips påsar och säckar i papper

Vad är Virgin/Jungfruligt polyeten?

Virgin/Jungfruligt polyeten är LDPE/LLDPE (mjukplast) som tillverkats av petroleum. Jungfrulig plast är stark och hygienisk, samt lämpar sig för kontakt med mat.

Vilka fördelar finns med Virgin/Jungfruligt polyeten?

Av de fyra alternativet som är mest vanligen förekommande är detta, tillsammans med PIR, det minst miljövänliga. Om det dock används till rätt applikation och återvinns och återanvänds så står det sig väldigt bra mot produkter som inte är gjorda av plast. Produkter som är av jungfrulig polyeten kan enklare anpassas att uppnå specifika kravparametrar.


Tips på produkter av Virgin/Jungfruligt polyeten

Vad är storsäckar?

Storsäckarna är tillverkade av miljögodkänd polypropylen och kan användas till alla möjliga uppgifter där en rymlig och stark säck efterfrågas, exempelvis till bygg- och trädgårdsavfall, eller till förvaring.

Vad får jag inte slänga i en storsäck?

Släng inte jord, sten eller betong i Large-säcken. Du får heller inte kasta farligt avfall, elektronik eller matavfall i BIG BAG-säckar.

Hjälp med transport av BIG BAG-säckar

Du kan få hjälp med att transportera bort BIG BAG-säckar med avfall från de flesta orter i landet. Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du först kontrollerar med entreprenören BIG BAG vad som gäller vid din hämtadress.


Tips på storsäckar


Upptäck mer av Ahlsell

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript