Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Ögonskador

Ögonskador är vanligt förekommande i många branscher men Bygg och Industri är ett särskilt utsatt område. Smuts, strålning, kemikalier, kyla – listan på vad som kan skada ögat är lång. Ögat är känsligt och svårt att reparera och skador som uppstår kan bli permanenta. Även om antalet anmälda skador är högt är mörkertalet stort. Många som får en irritation i ögat på grund av yttre påverkan väntar för länge med att söka hjälp och när man väl gör det kan det vara för sent att behandla.

Aktivt skydd mot ögonskador

Tips för att skydda sig mot ögonskador:

Hitta farorna
Genomför en ordentlig riskanalys av arbetsplatsen för att identifiera var farorna finns.

Använd ögonskydd
Olika arbetsplatser, olika risker. Se till att använda rätt sorts skydd för att eliminera skadorna. Det finns ögonskydd för varje situation, se till att rätt
sort används.

Se över skydden
Saker som blockerar vår syn vill vi ta bort. Genom att regelbundet se över ögonskydden och ta bort slitna exemplar kommer de till användning.

Olika typer av ögonskador

Mekaniska skador, optiska skador, kemiska skador och termiska skador är några olika typer av ögonskador du kan drabbas av.

  • Mekaniska skador

Orsakas av fasta partiklar som till exempel damm och hyvelspån. Damm orsakar irritation i ögat och större partiklar kan tränga igenom och skada hornhinnan.

  • Optiska skador

De här skadorna orsakas av strålning. Om du exponeras för intensiv eller långvarig strålning eller ljusskillnader kan ögonen skadas. Ultravioletta strålar kan orsaka ögoninflammation. Besvären uppträder inte direkt efter exponeringen för ljus utan flera timmar senare och kan leda till hornhinneinflammation eller konjunktivit som är en inflammation i ögat.

Mycket starkt ljus kan orsaka bländning. Det försämrar synen under en kortare eller längre period men brukar vara tillfällig.

Infraröd strålning kan bränna näthinnan. Alla som permanent exponeras för infraröd strålning riskerar att få grå starr.

Laserstrålning kan bränna hål i näthinnan och orsaka permanenta ögonskador.

  • Kemiska skador

Kemiska skador kan orsakas av många olika typer av kemikalier, till exempel alkaliska lösningar och syror.
Så lite som en droppe syra kan leda till sår på hornhinnan och ge permanenta ärr. Alkaliska lösningar kan vara ännu farligare. Några droppar kan grumla hela hornhinnan permanent.

  • Termiska skador

Hög värme eller sträng kyla är en riskfaktor. Värme irriterar hornhinnan genom uttorkning. Exponering för kyla under längre perioder gör att ögonen tåras och kan också ge symptom på frostskador.

Vilka olika skydd finns det?

Samtidigt som ögat både är känsligt och utsatt finns det väldigt bra skydd att använda:
Skyddsglasögon – skyddar mot stötar och optisk strålning. Finns med eller utan sidoskydd.
Korgglasögon – skyddar mot damm, stötar, smältmetall, droppar och optisk strålning. De ska ha en heltäckande ram.
Ansiktsskydd – skyddar ansiktet mot stötar, damm, smältmetall, kemikaliestänk, värme och optisk strålning. Är ibland kombinerad med hjälm eller andningsskydd.

Vilken färg på linsen ska jag använda?

Ofärgat glas (lågt UV-skydd)
Ambrafärgat gul förstärker kontraster (lågt UV-skydd)
Ljusblå (avslappnad och fokuserad sikt)
AR Antireflex (lågt UV-skydd men bra ljustransmission)
Silverspegel växlande ljus (högt UV-skydd)
Grå, Brun lins ger naturlig bländning och ett högt UV-skydd.

Såhär säger lagen

Det ska finnas en märkning på linsen och bågen som visar vad ögonskyddet skyddar mot. Märkningen är kodad och består av olika bokstäver och siffror. Förklaring till koderna finns i bruksanvisningen. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Såhär skyddar du dig

Genom att göra en riskanalys och sedan använda skyddsglasögon som motsvarar de krav som analysen visar på har säkerheten ökat ordentligt. Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att ha rätt utrustning, som till exempel ögonskölj, och väl utarbetade rutiner för hur man ska hantera en incident.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript