Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Ljusbåge

En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning som kan leda till livshotande skador. Ett blixtnedslag under ett åskoväder är ett exempel på en ljusbåge. En ljusbåge orsakar bland annat termiska effekter, högt ljud, splitter, smält metall och kan leda till bland annat omfattande brännskador.

För att minska riskerna ska förebyggande säkerhetsåtgärder vidtas för alla som jobbar där en ljusbåge kan uppstå.

Aktivt skydd mot ljusbåge

Att skydda sig mot ljusbåge grundar sig bland annat i:

Förebygg
Analys ska genomföras inför alla elarbeten. Se även till att alla som ska hantera den aktuella utrustningen har den erfarenhet och kunskap som krävs.

Bära rätt skyddskläder
Vid arbete där risk för att ljusbågar kan aktiveras ska alltid rätt kläder användas. Ljusbågekläder är kategori III-plagg enligt PPE-förordningen.

Bära skyddskläder rätt
Klä dig med flam- och ljusbågeskyddade plagg från underkläder hela vägen ut till ytterplagg. Bär även hjälm med visir som är godkända, skyddar mot ljusbåge och hörselskydd som är elektriskt isolerade.

Vad är en ljusbåge?

Ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning som överförs mellan två strömförande ledare genom luften. Temperaturen i en ljusbåge kan överstiga 19 000° C vid ljusbågens källa, temperaturen på solens yta är cirka 6000° C.

Vilka är riskerna med en ljusbåge?

Explosionen i samband med en ljusbåge kan orsaka stora skador. Intensiteten kan till exempel leda till brännskador och förlust av syn och hörsel. I värsta fall kan det innebära dödsfall.

Ljusbågens styrka

Styrkan i en ljusbåge mäts i cal/cm2 (kalorier per kvadratcentimeter)
Exempel på ungefär vad mätvärdena motsvarar:

 • 1 cal/cm2 = Sakta föra handen över en tändare eller stearinljus
 • 3 cal/cm2 = Solbränna, ytlig påverkan på huden
 • 5 cal/cm2 = Kraftig solbränna, yta över 25% innebär sjukhusvistelse
 • 8 cal/cm2 = Allvarlig brännskada. Hudens nerver skadas, transplantation nödvändig och kan leda till dödlig utgång vid yta större än 50%.

Vilka branscher och yrkesgrupper är mest utsatta?

 • Elektriker
 • Industriarbetare

Så här skyddar du dig

Börja med att ljusbågekategorisera anläggningen. För mer info hur detta går till läs SSG4510 avsnitt 6 Beräkningsmodell av ljusbågsfaran.

Använd skyddskläder som skyddar minst lika mycket som ställverkets eventuella ljusbåge kan generera i cal/cm2. Då ska även hjälm med visir användas som är godkända, skyddar mot ljusbåge och hörselskydd som är elektriskt isolerade.

Bygg om anläggningarna ifall behovet finns.

Exempel på ökad säkerhet i anläggningarna är moderna ljusbågsvakter som bryter strömmen på 20 - 30 millisekunder. Det finns även ljusbågsdräpare som kompletterar ljusbågsvakten och bryter strömmen på ner till 2 millisekunder.

Vad säger lagen?

 • Vid arbete på en frånkopplad anläggning skall säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår.
 • Vid arbete på eller i närheten av en spänningssatt anläggning skall säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra att de som deltar i arbetet skadas av strömgenomgång, verkan av ljusbåge eller kortslutning.

Vad är arbetsgivarens ansvar?

 • Se till att rätt skydd finns tillgängligt och instruktioner för hur dessa skall användas på ett korrekt sätt på arbetsplatsen. Detta är ett lagkrav och det är straffbart att inte följa det.
 • Att tillgodose utrustning (AFS 2001:3, föreskrift om användning av Personlig Skyddsutrustning).

Vad är arbetstagarens ansvar?

 • Arbetstagaren är enligt Arbetsmiljölagen i sin tur skyldig att använda utrustningen och följa de instruktioner som arbetsgivaren ger.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript