Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Svets

Svetsare är mer utsatta för att skadas på jobbet än genomsnittet för alla anställda i Sverige. Även den skickligaste svetsaren måste skydda sig för risker som svetsrök, gnistor, tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Att andas in svetsrök under en längre tid kan leda till sjukdomar som cancer och lungödem, men även kortvarig exponering påverkar hälsan negativt. Genom att vidta rätt åtgärder och använda personlig skyddsutrustning går det att minimera riskerna.

Aktivt skydd mot svets

Att skydda sig mot svetsskador grundar sig bland annat i:

Använda personligt skydd
Med rätt andnings- och ögonskydd minimerar du riskerna från både svetsrök, ljusbåge och gnistor.

Klä dig rätt
Använd alltid skyddskläder som är CE-märkta enligt de regler som gäller vid svetsning. Händerna är extra utsatta så använd alltid handskar och gärna även damasker för att skydda mot svetsgnistor.

Kontrollera ofta
All skyddsutrustning måste ses över med jämna mellanrum för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Tvätta kläderna vid behov för att få bort brandfarliga ämnen som kan antändas av gnistor som uppstår vid svetsning.

Skyddsutrustning mot skador i samband med svetsning

Här hittar du produkter som skyddar dig mot svetsskador.

Vad är svets?

De flesta av oss har säkert sett det karaktäristiska skenet och hört det speciella ljudet när någon svetsar. Oftast handlar det om att två metaller sammanfogas med hjälp av värme men även andra material kan svetsas, till exempel plast. Det finns dessutom en mängd olika svetsmetoder som till exempel MIG/MAG, TIG, MMA, gas med flera.

Vilka är riskerna när man svetsar?

Svetsrök, den rök som bildas vid svetsning, är den största hälsorisken i samband med svetsning. Ju längre tid du utsätts för röken desto större är risken att bli sjuk. Partiklarna som frigörs vid svetsningen är mikroskopiska och letar sig långt ner i luftvägar och lungor. På kort sikt kan det innebära irritation i ögon och luftvägar, vätska i lungorna och ett influensaliknande tillstånd som kallas metallröksfeber. Utsätts du för svetsrök under lång tid ökar risken för lungcancer med upp till 40 %. Även skador i det centrala nervsystemet kopplas ihop med inandning av svetsrök.
 
Att titta på ljusbågen utan skydd är en risk som kan ge men för livet. Svetsstänk i ögonen eller på huden är en annan risk du kan bli utsatt för när du svetsar. 
 
Ofta innebär svetsning besvärliga arbetsställningar och tungt arbete vilket sliter på kroppen och kan förkorta arbetslivet.    
 
Brandrisken är alltid närvarande vid svetsning. Svetslågan och gnistorna antänder lätt brännbart material. Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och vara behörig. Det får du genom att gå kursen Heta arbeten.

Vanligt utsatta branscher/områden inom svetsning

De flesta svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- eller anläggningsföretag, entreprenadföretag, tillverkningsindustrin, smidesverkstad samt som underhålls- eller reparationspersonal vid olika industrier. 
 
Statistik som SCB har visar att det finns cirka 20 000 – 25 000 personer som har svetsare som yrkestitel. Men det är hela en kvarts miljon personer som ibland svetsar på jobbet! Svetsning ingår också som del i arbetet i många yrken och (SCB) har identifierat 20 yrken där det ingår till viss del, många av dessa utförs på tillfälliga arbetsplatser där utbildningen Heta Arbeten krävs.

Såhär skyddar du dig vid svetsning

Andning

En möjlighet är en svetshjälm eller ett ansiktsskydd försett med ansiktstätning. Deras luftventilationssystem ger god och ren andning som skyddar svetsaren mot att dagligen exponeras för skadlig giftig rök och gas som innehåller carcinogener, cancerframkallande kemikalier. Sådana ventilationssystem kallas friskluftshjälmar. Ett andningssystem består av en filterenhet, en slangenhet och en hjälm. Andningssystem för svetsning har en officiell klassning utifrån skyddsnivån som de ger svetsaren, det vill säga i vilken grad de avlägsnar den förorenade luften i svetsmiljön.

Ögon

Använd ett effektivt och godkänt skydd i form av en godkänd svetshjälm och svetsglasfilter. Svetshjälmar och ansiktsskydd bärs under lång tid. Deras skyddsklass, vikt och balanserings- och inställningsmöjligheter varierar mycket, så det är viktigt att välja en lämplig modell och skyddsnivå som passar användningen och individuella förhållanden. Svetshjälmar och ansiktsskydd med automatiskt nedbländande svetsglas underlättar arbetet.

Resten av kroppen

Gnistorna från svetsningen kan tränga in i kläderna och orsaka skador på huden. För att undvika det behöver du använda kläder som ger ett heltäckande skydd. 

Fötter, händer och armar

Handskar och damasker skyddar från att svetsstänk tränger in och orsakar skador. Läderhandskar ger ett bra skydd men använd aldrig handskar med nitar eller metalldelar som leder värme. 
 
Precis som att kläderna är viktiga för säkerhetens skull så är det minst lika viktigt att välja rätt skor. För att undvika skador är det viktigt att skon ger ett stabilt stöd och har en halkfri och kraftig sula i gummi. Skon behöver vara heltäckande precis som de övriga kläderna så att inga gnistor kan ta sig in. Stålhätta är att föredra när det kommer till arbetsskor, det ger ett extra bra skydd. 

Bålen

Använd ett läderförkläde för att skydda bålen. Kläderna ska även vara i ett material som inte smälter eller antänds om det kommer en gnista på dem. Detta gäller även underkläder.

Öron

Bär hörselskydd för att skydda mot buller men även mot att svetsgnistor ska leta sig in i hörselgången. 

Sammanfattning av skyddsutrustning

  • Svetsskärm, svetsvisir, svetshjälm, svetsglasögon
  • Andningsskydd
  • Skyddskläder anpassade för heta arbeten
  • Skyddsskor anpassade för heta arbeten
  • Hörselskydd
  • Svetshandskar, ärmskydd, damasker, skärskyddshandskar

Vad säger lagen?

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel. Arbetsmiljölagen gäller för svetsande företag, liksom för alla andra arbetsplatser. 
 
För att både uppdragsgivarens och utförarens försäkringar ska gälla måste arbetet utföras av utbildad och certifierad personal enligt Heta arbeten - ett koncept för alla som på ett eller annat sätt arbetar med heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. 

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript