Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Fallolyckor

När arbeten utförs på högre höjd finns alltid en risk för fallolyckor. Bygg- och fastighetsbranschen har en alldeles för hög olycksfallsstatistik; Industri, Vindkraft, Jordbruk och Anläggning är andra branscher som är vanligt drabbade. Utgången är ofta allvarlig, och för att motverka fallolyckor vill vi på Ahlsell bidra med ökad kunskap kring skydd och säkerhet på plats.

Skyddsutrustningen behöver användas på rätt sätt och i rätt miljö för att fylla sitt syfte. Det är även viktigt med en årlig besiktning, för att säkerställa att all utrustning fortfarande håller hög kvalitet.

Aktivt skydd mot fallolyckor

Att skydda sig mot fallolyckor grundar sig annat i:

 

Fallskyddsutbildning
Se till att alla som arbetar på hög höjd har god kunskap om riskerna, utrustningen och dess användning.

Inspektion innan användning
Kontrollera att allt fungerar och att inget är ur funktion
eller skadat – kassera alltid skadad utrustning.

Kontinuerlig besiktning
All fallskyddsutrustning ska kontrolleras av certifierad
person minst en gång per år.

Vad är fallskydd?

Fallskydd är att skydda en person från att falla från en högre till en lägre nivå.

Fallskyddsutrustning är ett arbetsverktyg med viktiga fördelar som ger ökad produktivitet och lägre risker. Utrustningen kan vara personlig eller fast monterad och skall förhindra fallolyckor.

Vad är riskerna med fallskydd?

 • Använder fallskyddet på ett felaktigt sätt eller i fel miljö.
 • Att inte veta skillnaderna mellan ex ett fallskyddsblock och en falldämparlina.
 • Utrustningen är sliten och att den årliga efterkontrollen är eftersatt.
 • Allt fallskydd skall besiktigas varje år

Vanligt utsatta branscher/roller inom fallskydd

Bygg- och fastighetsbranschen är dagligen utsatta för fallolyckor, och har alldeles för hög olycksfallsstatistik med dödlig utgång. Industri, vindkraft, jordbruk, anläggning är några exempel på andra. Men i princip samtliga branscher finns det en skaderisk med att ramla från en högre till en lägre nivå.

Vad säger lagen?

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete.

 • Skydd skall finnas då fallhöjden är 2 m eller mer eller då risk för fall föreligger.
 • Att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet.
 • Uppnå en god arbetsmiljö.
 • Lagen styr frågor gällande vems ansvar arbetet utförs under.
 • Allt arbete som sker på över/under två meters höjd ska fallskyddas.

Det kan göras på olika sätt:

 1. Kollektivt med skyddsräcken
 2. Fasta system med horisontella eller vertikala installationer
 3. Personligt med personlig fallskyddsutrustning
 • Från den 1 januari 2015 kan alla som utför byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för från 2 meter eller mer, få betala sanktionsavgifter om inte reglerna följs.

 

Arbetsgivarens ansvar

 • Att se till att erforderlig utrustning och instruktioner för hur utrustningen skall användas på ett korrekt sätt på arbetsplatsen.Detta är ett lagkrav och det är straffbart att inte följa det.
 • Att tillgodose utrustning (AFS 2001:3, föreskrift om användning av Personlig Skyddsutrustning)
 • Att tillgodose utbildning (AFS 2001:3, föreskrift om användning av Personlig Skyddsutrustning)

 

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren är enligt Arbetsmiljölagen i sin tur skyldig att använda utrustningen och följa de instruktioner som arbetsgivaren ger.

Såhär skyddar du dig mot fallolyckor

Grunden för att kunna jobba säkert där risk för fallolyckor finns är Fallskyddsutbildning.

Se till att en riskbedömning görs innan arbetet utförs:

Stopp – Tänk till - Utför

 • Har jag nödvändig instruktion för arbetet?
 • Har jag nödvändig kunskap?
 • Har jag rätt utrustning?
 • Kan jag utföra arbetet säkert?
 • Hur är min dagsform?
 • Har jag tänkt igenom alla moment!
 • Har jag gjort ”kompiskontroll”!
 • Finns det räddningsmöjlighet vid eventuell olycka
 • Undvik ensamarbete om möjligt

Fallskyddens ABC

    1. Förankringspunkt (EN 795)

Vanligen kallad kopplingspunkt. Måste ha ett statiskt motstånd > 12kN (1200 kg) under 3 min.

    2. Kopplingslina (EN 353, 355, 354, 360)

Den länk som kopplar ihop selen och förankringspunkten.

    3. Helsele (EN 361)

Personlig skyddsutrustning som bärs av användaren. Har som uppgift att hålla fast användaren i händelse av fall.

Besiktning/Inspektion

 • Före användning - kontrollera så allt fungerar, inga skador
 • Besiktning skall utföras var 12:e månad av all fallskyddsutrustning
 • Besiktning utföres av Kompetent (certifierad) person.
 • All skadad utrustning - tas ur bruk, kasseras.
 • Ahlsell hjälper dig med all fallskyddsbesiktning

Val av fallskydd vid arbete med fallrisk från 2 meter

 1. Skyddsräcke
 2. Arbetsplattform
 3. Arbetskorg
 4. Ställning
 5. Skyddsnät
 6. Personlig fallskyddsutrustning

Fallskyddsutbildning/Riskanalyser

Ahlsell arrangerar fallskyddsutbildningar samt riskanalyser på samtliga Ahlsell orter i Sverige.

Utbildningen sker oftast på av Er anvisad plats så ni slipper kostnader som resor och hotellnätter. Dessa utbildningar genomförs av vår samarbetspartner NUAB.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript