Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

HauCon Sverige AB

2014 förvärvade Ahlsell bolaget HauCon - en ledande distributör inom bland annat betongkomplement, formsättning, armeringstillbehör och vattentätning. Nyfiken på att veta mer om HauCon och hur HauCon är en del av Ahlsell idag? Vi berättar här!

HauCon Sverige AB:s historia

HauCon Sverige AB startades i augusti 2002 av tre privatpersoner med erfarenhet från en känd formleverantör. Företaget tillhörde då Haucon-gruppen med verksamhet inom samma område i flera nordiska länder. Efter starten växte den svenska verksamheten och under de påföljande åren etablerades säljkontor på flera platser runt om i Sverige. Huvudkontoret fanns i Hallsberg där även ett eget stort lager var placerat. Utöver en stark marknadsetablering fokuserade Haucon Sverige AB också på egen produktion av unika kundanpassade lösningar.

Ahlsells förvärv av HauCon

HauCon Sverige AB växte starkt från 2002 och utökade sin position till att bli en ledande distributör av produkter inom de huvudsakliga områdena betongkomplement, formsättning, armeringstillbehör och vattentätning. Positionen på marknaden, kompetensen hos personalen samt potentialen till ytterligare förädling och tillväxt var orsaker till att Ahlsell fann HauCon Sverige AB som ett intressant förvärv. Under 2014 såldes hela verksamheten HauCon Sverige AB till Ahlsell Sverige AB. 

 

Sedan 2014 är HauCon Sverige AB en del av Ahlsell och verksamheten har fortsatt att växa, ta marknadsandelar och stärka sin position ytterligare. Framgången bygger på ett nära samarbete mellan medarbetare, kunder och leverantörer. Vi är särskilt stolta över den unika specialistkompetens vi tog över från HauCon och förädlade och som idag möjliggör att vi stöttar våra kunder i deras unika utmaningar. Tillsammans hittar vi lösningen fram till hållbara, hållfasta och beständiga resultat.

Konceptet bakom HauCon Sverige ABs framgång

HauCons framgångskoncept, som sedan helt övertogs av Ahlsell, byggde framförallt på tre hörnstenar: grad av teknisk kompetens, brett produktutbud inom nischat produktområde samt kundunika lösningar. HauCons tekniska kunnande inom det specifika och smala produktområdet var en nyckelfaktor för att lyckas på marknaden och flertalet av HauCons anställda hade lång erfarenhet från branschen. Produkterna sourcades från globala leverantörer och lagerhölls lokalt i Hallsberg med stordriftsfördelar som möjliggjorde konkurrenskraftig prissättning för HauCon. Även geografiskt fanns förutsättningar för HauCon att erbjuda snabba och effektiva leveranser och i kombination med möjligheten att även erbjuda kundunika lösningar genom egen produktion, skapades starka konkurrensfördelar. Den genomgående nyckelfaktorn för HauCon var att erbjuda en hög flexibilitet där kunden alltid stod i centrum.

 

HauCon och teknisk dokumentation

Ett starkt bidrag till att HauCon Sverige AB snabbt etablerade sin marknadsposition var att underbygga sin tekniska specialistkompetens med teknisk dokumentation i kombination med kompetensen hos personalen. Den dokumentation som vanligen omfattar teknisk dokumentation är montagebeskrivningar, tekniska produktblad och hanteringsblad. Efter HauCons övergång till Ahlsell har kompetensen hos personalen ytterligare stärkts upp och spetskunskap rekryterats. Således har även den tekniska dokumentationen fortsatt att vara en starkt konkurrensfaktor och är idag långt mer avancerad än vid tiden för förvärvet av HauCon.


Tidigare produktportfölj hos HauCon

HauCon Sverige AB hade en bred produktportfölj inom följande produktområden: armeringsdistanser och armeringstillbehöravdragsbanoravstängareingjutningsgodsinfästningbrolager och fogbryggorformdistanserväggformformstag och glasfiberstag, formsättning, kvarsittande fundamentsform och kantformkemisk infästningformolja och kemikalierpelarformar och ursparingarvattentätningtätmembran och vintergjutning samt armeringsprodukter. Vid huvudsätet i Hallsberg tillhandahölls även kundunika produkter. Dessa produkter togs fram i en smidesverkstad med produktion av ett antal kundanpassade produkttyper, däribland gjutavstängare. Hela produktportföljen erbjuds idag genom Ahlsell Betongkomplement.

 

Tidigare kundportfölj

Då HauCon Sverige AB erbjöd produkter inom betongkomplement enligt ovan nämna produktkategorier, återfanns kunderna framförallt inom byggsektorn. Således var HauCons tidigare kunder främst byggbolag, både större och mindre aktörer, inom sektorn. Kundportföljen övertogs av Ahlsell vid förvärvet av HauCon 2014.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript