VA-brunnar

Ett brett sortiment brunnar för inspektion och rensning anpassade för våra markavlopps- och dagvattensystem återfinns i detta avsnitt. Du kan välja bland allt från mindre rensbrunnar till nedstigningsbrunnar för spill- och dagvatten. Stigarrör, anslutningsdetaljer och övergångar till topplösningar så som gatugods finns i ett brett urval.

Fallskydd a-collection, stigarrör plast och betong
a-collection
Fallskydd a-collection, stigarrör plast och betong
Öppningsbart, för plast- och betongbrunnar med släta stigarrör.
Lock/botten Quattro, 453/400 mm
a-collection
Lock/botten Quattro, 453/400 mm
Quattro lock/botten 453mm till Quattro brunnsämne
Fallskydd ISP, släta stigarrör plast och betong
ISP
Fallskydd ISP, släta stigarrör plast och betong
Öppningsbart, för plast- och betongbrunnar med släta stigarrör.
Rensbrunn PP, Uponor
Rensbrunn PP, UponorRensbrunn PP, Uponor
Uponor
Rensbrunn PP, Uponor
Rensbrunn med muff för stigarrör.
Rensbrunn PP, Pipelife
Pipelife
Rensbrunn PP, Pipelife
Allmuffad rensbrunn för släta markavloppsrör. Övergångsdetaljer monteras för anslutning av Pragma-rör.
Teleskoprör till korrugerade ståndarrör och brunnar
Teleskoprör till korrugerade ståndarrör och brunnarTeleskoprör till korrugerade ståndarrör och brunnarTeleskoprör till korrugerade ståndarrör och brunnarTeleskoprör till korrugerade ståndarrör och brunnar
Polar
Teleskoprör till korrugerade ståndarrör och brunnar
Polar Teleskoprör för betäckningar
Prompt snabbhärdande cement
Prompt
Prompt snabbhärdande cement
Används för att reparera olika typer betongkonstruktioner så som byggnader, VA-rör, brunnar, mm. Prompt snabbhärdande naturcement härdar på ca 1 minut vid rumstemperatur vid blandning cement/vatten eller på ca 2 minuter blandning cement/sand/vatten. Härdningstiden förlängs om TEMPO tillsätts. Krympningen är minimal vilket minimerar risk för sprickbildning. Cementen går att använda under vatten och resistens sulfatiskt vatten samt ett flertal kemikalier. Rådgör med leverantören vid tveksamheter.
Brunnslock Quattro, 455/400 mm
a-collection
Brunnslock Quattro, 455/400 mm
Lock i PEH för dagvattenbrunn Quattro med innerdiameter 400 mm. Infästning med gängad skruv.
Dagvattenbrunn Pipelife, 400 mm utan vattenlås
Pipelife
Dagvattenbrunn Pipelife, 400 mm utan vattenlås
Inklusive teleskopmanschett och gummiringstätad anslutning, utan vattenlås. Höjd från botten till utlopp 75 cm.
Stigarrör 200 mm, släta
Stigarrör 200 mm, släta
Stigarrör till rensbrunnar
Dagvattenbrunn 400 mm utan vattenlås, a-collection
Dagvattenbrunn 400 mm utan vattenlås, a-collectionDagvattenbrunn 400 mm utan vattenlås, a-collection
a-collection
Dagvattenbrunn 400 mm utan vattenlås, a-collection
Dagvattenbrunn i PP. Dubbelväggskonstruktion med vit slät insida. Dim 400 mm med 70 liters sandfång. Svetsad botten och utan vattenlås. Höjd från botten till vattengång utlopp 75 cm. Inklusive teleskopmanschett för 315 mm teleskoprör.
Brunnsämne Quattro, 453/400 mm
a-collection
Brunnsämne Quattro, 453/400 mm
Quattro brunnsämne 453/400mm. Utan botten och anslutningar.
Teleskopmanschett Infra och betong
Pipelife
Teleskopmanschett Infra och betong
För montering på brunnar av Infra-rör och betong för applicering av teleskopbetäckning med släta teleskoprör.
Tillsynsbrunn, Pipelife, 3 inlopp
Pipelife
Tillsynsbrunn, Pipelife, 3 inlopp
TB Tillsynsbrunn med gummiringstätad anslutning för stigarrör dim 400 mm samt anslutningar med tätningsring för släta markrör 110-200 mm. Brunnar med anslutning 250 mm och större levereras utan tätningsring och är anpassade för Pragma. Om släta markrör 250 mm och större ansluts ska klickring monteras.
Stigarrör PVC 400 mm, släta
Pipelife
Stigarrör PVC 400 mm, släta
Stigarrör för tillsynsbrunnar
Insatsvattenlås 400
Kombi Ringen
Insatsvattenlås 400
Insatsvattenlås för betongbrunn 400 mm.
Teleskopmanschett, släta stigarrör
Teleskopmanschett, släta stigarrör
Teleskopmanschett för släta stigarrör
Lock Wavin, 355/315 mm
Wavin
Lock Wavin, 355/315 mm
Till Wavin ståndarrör 355/315 mm. Med handtag och tätningsring.
Brunnsämne, med botten 683/600 mm
a-collection
Brunnsämne, med botten 683/600 mm
Brunnsämne/dagvattenbrunn 683/600mm. Med botten, utan anslutningar. Kompletteras med skrapring på toppen vid betäckningen.
Fallskydd ISP, stigarör plast och betong
ISP
Fallskydd ISP, stigarör plast och betong
För brunnar med stigarrör i plast och betongbrunnar.
Lock/botten Pipelife, 400 mm
Pipelife
Lock/botten Pipelife, 400 mm
Lock och botten till 400 mm dagvatten och dräneringsbrunnar. OBS! kan ej limmas.
Tätningsring Quattro, 453/400 mm
a-collection
Tätningsring Quattro, 453/400 mm
Tätningsring Quattro 453/400 till Quattro brunnsämne
Tillsynsbrunn 400 rak, KZ
Tillsynsbrunn 400 rak, KZ
Tillsynsbrunn i PP med rakt genomlopp för släta markrör alternativt K2 ID dagvattenrör. Toppanslutning för 400mm stigarrör.
Teleskopmanschett PVC-/PP-rör
a-collection
Teleskopmanschett PVC-/PP-rör
För montering på släta PVC- och PP-brunnar för applicering av teleskopbetäckning med släta teleskoprör.
Stigarrör Tegra 400 mm korrugerat, Wavin
Wavin
Stigarrör Tegra 400 mm korrugerat, Wavin
Dim 400 mm till Tegra 400 tillsynsbrunnar. Levereras exklusive tätningsring.
Teleskopmanschett Tegra 400 ståndarrör, Wavin
Wavin
Teleskopmanschett Tegra 400 ståndarrör, Wavin
Teleskopmanschett 400/315 för Tegra 400 korrugerat stigarrör.
Tätningsring Tegra 400 ståndarrör, Wavin
Wavin
Tätningsring Tegra 400 ståndarrör, Wavin
Tätningsring 400 mm till Tegra 400 ståndarrör.
Tätningsring 315 mm korrugerat stigarrör, Wavin
Wavin
Tätningsring 315 mm korrugerat stigarrör, Wavin
Invändig montering i stigarrör 315/355 mm.
Teleskopmanschett rensbrunnar
Pipelife
Teleskopmanschett rensbrunnar
För montering på stigarör till rensbrunnar för applicering av teleskopbetäckning med släta teleskoprör.
Lock/botten Pipelife, 400 mm
Pipelife
Lock/botten Pipelife, 400 mm
Lock och botten till 400 mm dagvatten och dräneringsbrunnar. OBS! kan ej limmas.
Härdningsförlängare Prompt Tempo
Prompt
Härdningsförlängare Prompt Tempo
Fördröjer härdningstiden för Prompt cement.
M3000 brunnstätning
M3000 brunnstätningM3000 brunnstätningM3000 brunnstätningM3000 brunnstätning
Tangit
M3000 brunnstätning
Expanderande tätningsmassa för snabb och säker avtätning i husgrunder. M3000 tätningsmassa kan användas för icke tryckande vatten och som tätning vid väggenomföring av skyddsrör, vatten- och gasrör, elkabelrör samt optiska kablar. Produkten passar till avtätning och fixering mot väggkonstruktioner av sten och betong enligt med DIN18195:4. Vid permanent vattentryck skall M3000 kombineras med M4082 tätningsslang vid installation.

Startkit består av 3st tuber tätningsmassa, patronpistol, blandningsrör och tätningsslang.
Dagvattenfilter, Swedrop
Dagvattenfilter, Swedrop
Swedrops dagvattenfilter passar dagvattenbrunnar med en diameter på 400-600 mm. Swedrop renar dagvattnet från olja, tungmetaller och ett otal miljögifter. Endast väl erkända absorbenter för vattenrening används. Filtret sätts i drift omedelbart. Det tar mindre än 5 minuter att få det på plats. Filtret verkar kontinuerligt. På ytvattenfilmen där bl.a. oljor samlas, på det stående vattnet där tungmetaller samlas och på det inkommande vattnet när det regnar. Filtret hindrar inte flödet. Huvuddelen av det inkommande vattnet passerar igenom filterkapseln och sedan ut på sidan av flytkroppen. Vid höga flöden kan mer av inkommande vatten passera förbi, men flödet hindras inte. Ingen montering eller service krävs. det sänks helt enkelt ned i brunnen. Låg investering- och arbetskostnad om filtret byts i samband med slamsugning av brunnen. På så vis blir kostnaden för filterhanteringen marginell. Filtret skickas till förbränning efter användning. Inget underhållsarbete vid brunnen, utan det använda filtret sätts i lådan och samlas upp för återvinning.
Botten Wavin, 355/315 mm
Wavin
Botten Wavin, 355/315 mm
Till Wavin ståndarrör 355/315 mm inklusive tätningsring.
Fallskydd a-collection för betongbrunnar
a-collection
Fallskydd a-collection för betongbrunnar
För brunnar med stigarrör i plast och betongbrunnar.
Tätningsring Tegra 600 teleskop/betäckningsring, Wavin
Wavin
Tätningsring Tegra 600 teleskop/betäckningsring, Wavin
För tätning mellan ståndarrör och teleskoprör eller betäckning. Monteras i andra rillan uppifrån på ståndarrörets insida.
Tillsynsbrunn, Pipelife IC400, 3 inlopp
Pipelife
Tillsynsbrunn, Pipelife IC400, 3 inlopp
TB Tillsynsbrunn med gummiringstätade anslutningar för släta markrör och släta stigarrör i PVC och PP dim 400mm. Lågbyggande stigarhals. Levereras med monterade vallningsinsatser.
Stigarrör 355/315 mm korrugerat, Wavin
Wavin
Stigarrör 355/315 mm korrugerat, Wavin
Till 355/315 brunnar alternativt brunnsämne.
Botten Pipelife, 355/315 mm
Pipelife
Botten Pipelife, 355/315 mm
Till Pipelife stigarrör 355/315 mm inklusive tätningsring.
Tillsynsbrunn, Uponor, 3 inlopp
Uponor
Tillsynsbrunn, Uponor, 3 inlopp
TB Tillsynsbrunn med gummiringstätade anslutningar för släta, UltraRib2 och Ultra Double rör samt släta stigarrör i PVC och PP dim 400 mm.
Tillsynsbrunn, Uponor, rakt genomlopp
Uponor
Tillsynsbrunn, Uponor, rakt genomlopp
TB Tillsynsbrunn med gummiringstätade anslutningar för släta, UltraRib2 och Ultra Double rör samt släta stigarrör i PVC och PP dim 400 mm.
Stigarrör Tegra 600, korrugerat, Wavin
Wavin
Stigarrör Tegra 600, korrugerat, Wavin
Dim 670/600 mm till Tegra 600 tillsynsbrunnar. Levereras exklusive tätningsring.
Teleskopmanchett Quattro, 400/315 mm
a-collection
Teleskopmanchett Quattro, 400/315 mm
Quattro Teleskopmanchett 400/315 till Quattro brunnsämne. Invändigt montage.
Stigarrör PP 400mm, släta
Stigarrör PP 400mm, släta
Stigarrör för tillsynsbrunnar
Vattenlås dagvattenbrunnar, Pipelife
Pipelife
Vattenlås dagvattenbrunnar, Pipelife
Monteras i dagvattenbrunnens inlopp.
Dräneringsbrunn Pipelife, 400 mm
Pipelife
Dräneringsbrunn Pipelife, 400 mm
Dim 400 med 70 liters sandfång, inkl. manschett, utan vattenlås. Höjd från botten till vattengång inlopp 90cm. Höjd från botten till utlopp 75 cm.
Tätningsring Wavin Tegra 1000
Wavin
Tätningsring Wavin Tegra 1000
Dim 1103/1000 mm till Tegra 1000 ståndarrör.
Brunnskona Wavin Tegra 1000
Brunnskona Wavin Tegra 1000
Wavin
Brunnskona Wavin Tegra 1000
Kona till Tegra 1000 nedstigningsbrunnar
Nedstigningsbrunn, Wavin Tegra 1000, Typ1 30°/150° avvinklat genomlopp
Wavin
Nedstigningsbrunn, Wavin Tegra 1000, Typ1 30°/150° avvinklat genomlopp
Formsprutad tillsynsbrunn i PP med anslutningar för släta markavloppsrör alternativt strukturväggsrör. Avsedd för 1103/1000 mm stigarrör och kona samt topplösning för byggnation till färdig mark. Avvinklingsbara anslutningar +/- 7,5° med gummiring.
Tillsynsbrunn, Wavin Tegra 600, Typ1 rakt genomlopp
Wavin
Tillsynsbrunn, Wavin Tegra 600, Typ1 rakt genomlopp
TB Tillsynsbrunn formsprutad i PP med anslutningar för släta markavloppsrör alternativt strukturväggsrör. Avsedd för 670/600 mm stigarrör. Avvinklingsbara anslutningar +/- 7,5° med gummiring.

* 2357825 samt 2357870 levereras ej med avvinklingsbara muffar.
Stigarrör Wavin Tegra 1000
Wavin
Stigarrör Wavin Tegra 1000
Dim 1103/1000 mm till Tegra 1000 nedstigningsbrunnar. Levereras exklusive tätnignsring.
Brunnsrenoveringssats "Hagfors-hatten"
Hagfors-hatten
Brunnsrenoveringssats "Hagfors-hatten"
Brunnsrenoveringssats. Levereras med packning och rullring, exklusive stigarrör.
Visar 52 av 198