AhlsellProdukterFörbrukningsvarorKemteknik och hygienVägsalt - Issmältning - Salttabletter

Vägsalt - Issmältning - Salttabletter

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Issmältningsmedel Isfritt
Issmältningsmedel IsfrittIssmältningsmedel Isfritt
Isfritt Handel AB
Issmältningsmedel Isfritt
IS-FRITT är ett issmältningsmedel som är effektivt mot ishalka och även skonsamt mot golv och gräs. Medlet är effektivt till -50º C och även utmärkt före ett snöfall. Motverkar återfrysning och är snabbverkande och drygt. Lätt att sprida och blåser ej bort. IS-FRITT består av ren kalciumklorid och innehåller inga tillsatser som kan skada djur eller växter. Ströare ingår i varje förpackning och beträffande dunken ingår inbyggd ströarfunktion i kapsylen. Den mindre förpackningen passar för mindre servicebil eller buss. Sätt på locket eller stäng kapsylen noga efter användning.
Vintervägsalt
Vintervägsalt
Vintervägsalt
Snabbverkande specialsalt för gångbanor, uppfarter, parkeringsplatser etc. För manuell eller maskinell spridning. Vägsalt smälter is och snö ner till -15ºC. Förvaras torrt.

Ett mycket effektivt gatusalt med rätt kornstorlek för att hålla vägar och gångbanor halkfria. Gatusalt är naturligt förekommande bergsalt, över 98,5% NaCl. Ingen kemisk rening förekommer av produkten. Kornstorleken är optimerad för enkel hantering samt det mest effektiva sättet att smälta snö, bryta isskorpor och att ge ett halkfritt underlag
Salttablett Vattenavhärdning
Salttablett Vattenavhärdning
Salttablett Vattenavhärdning
Salttabletter används i mjukvattenfilter för regenerering av den filtermassa som har till uppgift att byta kalcium- och magnesiumjoner mot natriumjoner. Framställda av högraffinerat vakuumsalt som är det renaste salt som finns. Salthalten dvs natrumkloridhalten är så hög som 99.99%. Tabletten löser sig fullständigt och efterlämnar inga som helst rester eller föroreningar och av den anledningen finns ingen risk att saltet skall orsaka driftstöringar i mjukvattenfiltret. Mått: 25x12mm. Vikt 11 g/tablett. Öppnad förpackning bör förvaras torrt och svalt.
Vägsalt Magnesiumklorid
Vägsalt Magnesiumklorid
Magnesiumklorid, flinga 47%, är en naturprodukt och används främst som sommarvägsalt men kan även användas som vintersalt. Produkten är extremt snabbverkande och har många fördelar: • Dammar obetydligt vid hantering • Binder damm omedelbart • Skonsam mot huden • Orsakar mindre korrosion än andra vägsalter • Är snällare mot växtlighet och djur • Innehåller mindre mängd klor än andra vägsalter • Mindre aggressiv mot betong. Effektiv ner till ca -25°C

Sommaranvändning: Kan spridas och börja verka med hjälp av morgondaggen. Dosering 0,65 kg/m2.
Weibulls Halkstopp, Halkbekämpning
Weibulls Halkstopp, Halkbekämpning
Djurvänlig hallkbekämpning, innehåller inte salt. Består av krossat berg, utan tillsatser. Fraktion 2-6 mm. Stenens speciella karaktär bidrar till att den bättre fryser fast i det kalla underlaget, därmed blåser den inte bort eller följer med skorna in. En ren naturprodukt utan tillsatser som också kan användas i trädgården för andra ändamål. Exempelvis som jordförbättring till lerig jord.
Issmältningsmedel isiOFF Pro
Issmältningsmedel isiOFF Pro
isiOFF PRO Granular är en mycket effektiv is- och snösmältningsprodukt i granulatform, baserad på saltet natriumformiat. Effektiv till -14 grader C. isiOFF PRO Granular är skonsam för ytor utomhus såsom betong, asfalt, murverk samt lackerade ytor och metall.
– Minimal påverkan på underlaget – Biologiskt nedbrytbar – Lämnar inga restprodukter – Svanenmärkt – Ofarlig för människor, djur och vattenlevande organismer – Certifieringar; SAE AMS 1431, LFV asfalt och betong, AIR-tester. Alternativ produkt till Tösalt Skonsam art 471479.
Issmältningsmedel X-Ice
Issmältningsmedel X-Ice
Issmältningsmedel X-Ice
Snö, slask och issmältningsmedel. Värmegenererande. Effektiv vid låga temperaturer ner till -42 grader C. Kan blandas med bergsalt och vanlig salt. Inga vita restprodukter. Ströare inbyggd i flaskan.
Vägsalt Kalciumklorid
Vägsalt Kalciumklorid
Kalciumklorid flinga 77% används för olika tillämpningar i vägunderhållningssektorn. Exempel på användingsområden är dammbinding av grusvägar för stabilisering av vägytan. För dammbindning av stadsvägar (appliceras då, som lösning). Kalciumklorid används också med fördel som vägsalt för att smälta is och snö. Flingorna reagerar snabbt med is och snö vilket ger en mycket snabb och effektiv smältning. Kalciumklorid är effektiv ner till ca -25°C. Förvaras torrt.

Sommarvägsalt / Sommaranvändning: Vägbanan skall vattnas innan spridning för att saltet skall börja verka. Dosering 0,5 kg/m2.
Visar 8 av 8