AhlsellProdukterElKabel 00-05, 47-49

Kabel 00-05, 47-49

Vi på Ahlsell hjälper dig hitta kvalitetskabel för tele, data och annan kabelinstallation. Oavsett om du jobbar utomhus eller inomhus har vi kopplingskabel, styrkabel och kraftkabel. Här finner du kabel för fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, som tål kemikalier, syror och luter. Söker du isolerad kabelskarv hittar även detta. Flertalet anslutningskablar finns i vårt sortiment. Utforska vårt breda utbud av kabel här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Installationskabel EQLQ Easy 450/750 V Dca, Nexans
Nexans
Installationskabel EQLQ Easy 450/750 V Dca, Nexans
Art. nr.: 0461501
Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad.
EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. EQLQ Easy är konstruerad enligt SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt SS-EN 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.
Installationskabel EQLQ Easy 450/750 V Dca, Nexans
Installationskabel EXQ Easy 300/500V Dca, Nexans
Nexans
Installationskabel EXQ Easy 300/500V Dca, Nexans
Art. nr.: 0445702
Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad. EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Lifemark™ recycling marking. Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln.
Installationskabel EXQ Easy 300/500V Dca, Nexans
Installationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, Nkt
NKT
Installationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, Nkt
Art. nr.: 0447001
Halogenfri kabel. Användning för fast förläggning samt i rör eller kanal. Kablarna får förläggas inomhus och utomhus. Ledarisolationen ska skyddas mot UV-ljus.
Ledartemperatur: Max. 70°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. -15°C, Böjningsradie: 5 x D.
Ledare: Entrådig, glödgad rund koppar, Isolering: PEX Partmärkning Med skyddsledare (G) 3-ledare: Grön/gul, blå, brun 4-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart 5-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart, grå, Fyllmantel EPDM, Mantel: Termoplastisk materiel, Mantelfärg: Vit, Certifikat: SEMKO, Standard: nkt cables fabriksstandard 012, Märkspänning: 300/500 V, Provspänning: 2 kV AC, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
Installationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, NktInstallationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, NktInstallationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, NktInstallationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, NktInstallationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, Nkt
+
20
Installationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, Nkt
NKT
Installationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, Nkt
Art. nr.: 0461101
Lättskalad halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör eller kanal, i eller under puts. I mark om kabelskydd används. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ledare entrådig, glödgad koppar enligt IEC60228, klass 1; Isolering PEX, halogenfri. Partfärger 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå. Biledare i hopvridna trådar av förtent koppar, 1 mm². Aluminiumband skärmning häftande till innermantel av polyeten. Biledaren har kontakt med aluminiumbandet. Mantel halogenfri, vit, flamskyddad plast. Standar SS 424 14 75 (F4C); drifttemperatur max 70ºC vid kontinuerlig drift.
Installationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, NktInstallationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, NktInstallationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, NktInstallationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, NktInstallationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, Nkt
+
23
Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans
Nexans
Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans
Art. nr.: 0054380
Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ Easy™ är en PEX-isolerad, HFFR-mantlad installationskabel med fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18 ITD. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln har ett inre skikt på manteln som är rillat. Rillorna gör kabeln extremt lättskalad och motståndskraftig mot slag och tryck. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQ Easy™ uppfyller brandspridningsklass D och är UVskyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, NexansJordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans
Installationskabel EXQ Easy 300/500V Cable Guy Dca, Nexans
Nexans
Installationskabel EXQ Easy 300/500V Cable Guy Dca, Nexans
Art. nr.: 0445707
Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad. EXQ Easy är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Lifemark(TM) recycling marking Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln. Med Nexans Cable Guy transporterar du kablarna upprullade på en bobin som roterar inuti en låda - en förpackning som gör utdragningen och monteringen enkel och håller den ännu oanvända kabeln kvar i snyggt förvar. En metermärkning indikerar hur mycket som återstår.
Installationskabel EXQ Easy 300/500V Cable Guy Dca, Nexans
Installationskabel EQRQ 300/500 V, Nexans
Nexans
Installationskabel EQRQ 300/500 V, Nexans
Art. nr.: 0443001
EQRQ är en HFFR-isolerad, aluminiumskärmad och HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-2 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en extruderad utfyllnad. Manteln är märkt NEXANS GS Ds2d2a2. EQRQ uppfyller brandkrav enligt CPR klass Dcas2d2a2 . Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.
Lifemark(TM) recycling marking. Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln.
Certifierade enligt ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 och ISO 14001.
Installationskabel EQRQ 300/500 V, Nexans
Styrkabel FQAR-PG (S01XA5Z1-R) 150/250V Dca, Nexans
Nexans
Styrkabel FQAR-PG (S01XA5Z1-R) 150/250V Dca, Nexans
Art. nr.: 0127910
Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus för styrsignaler i elektronikutrustningar. Den har en aluminiumskärm.
FQAR-PG är en halogenfri, PEX-isolerad, aluminiumskärmad och HFFR-mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar kablade i par. Kabeln är försedd med en rivtråd för att förenkla skalning. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 03 21 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är siffermärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FQAR-PG uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO.
Som FQAR-G, men med parvis tvinnade ledare.
Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
Styrkabel FQAR-PG (S01XA5Z1-R) 150/250V Dca, NexansStyrkabel FQAR-PG (S01XA5Z1-R) 150/250V Dca, Nexans
Tele/signalkabel halogenfri ELQXBE Dcas2d2a1, a-collection
a-collection
Tele/signalkabel halogenfri ELQXBE Dcas2d2a1, a-collection
Art. nr.: 4800103
Telekabel ELQXBE är avsedd för tele och bredbands applikationer ADSL och VDSL samt larmsignalering inomhus i fastighetsnät. Transmissionsegenskaper matchade mot det fasta telenätet. Kabeln har en obelagd kopparledare isolerad med polyeten för låg kapacitans och god isolation. Randmärkta för enkel identifiering. Partvistade med kort stigning och en impedans på 120 ohm ger utmärkta egenskaper för ADSL/VDSL samt larm o signal applikationer. Mantel av flamskyddad halogenfri polymer. Kabeln är mantelmärkt med en diskret färg som uppfyller märkkraven men minimerar synlighet i öppna installationer. Kan även med fördel användas som ersättning för EKKX, ELQXB samt EQQXB. Max spänning vid drift 100V.
Styr- och maskinkabel PVC  NOVOFLEX N,  Rutab
Rutab
Styr- och maskinkabel PVC NOVOFLEX N, Rutab
Art. nr.: 0283240
Flexibel oljeresistent kabel med god beständighet mot inverkan av kemikalier, syror och luter. Den fintrådiga uppbyggnaden i kombination med PVC-manteln ger en mycket elastisk kabel med liten böjradie. Kabeln användes som styr- och manöverkabel på och i industrimaskiner, i kyl- och ventilationsanläggningar samt i data- och signalanläggningar. Kan användas i torra och våta utrymmen.

Tillverkningsnorm: VDE 0295, 0207, 0250, 0293
Godkännande: Uppfyller Svensk och europeisk standard enligt SS EN 60 204
Driftspänning: 300/500 V
Ledaruppbyggnad: Fintrådig blank koppar
Ledarisolering: PVC, svart med vit nummermärkning
Skyddsledare: Grön/Gul (förutom kabel med antal ledare = 2)
Yttermantel: Special PVC. Färg Grå RAL 7001
Fast förläggning: 4 x kabeldiametern
Rörlig förläggning: 15 x kabeldiametern
Temperaturområde Fast förläggning: -40°C - +70°C
Temperaturområde Rörlig förläggning: -5°C - +70°C
Provspänning: 4000V
Isolationsresistans: 20 MOhm x km
Brandklass: IEC 60 332-1 (F2)
Styr- och maskinkabel PVC  NOVOFLEX N,  RutabStyr- och maskinkabel PVC  NOVOFLEX N,  Rutab
Jordkabel EXQJ 1kV Dca, Nkt
NKT
Jordkabel EXQJ 1kV Dca, Nkt
Art. nr.: 0017270
Användning: Halogenfri kabel som vid brand avger rök med låg röktäthet och fri från korrosiva gaser. 4-ledarna med full skärmarea för användning i 5-ledarsystem. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, I mark och i vatten.
Ledartemperatur: Max. 90°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. 0°C, Böjningsradie: Min. 10 x D, Dragkraft: 50 N/mm² vid koppling direkt i samtliga ledare, dock max. 20.000 N. Ledare: Rund entrådig glödgad koppar, Isolering: PEX, Partmärkning: 3-ledare: Brun, svart, grå 4-ledare: Blå, brun, svart, grå, Fyllmantel: Sprutad, halogenfri, Koncentrisk ledare: Glödgad koppartråd med motspiral, Mantel: Halogenfri compound, Mantelfärg: Svart, Standard: SS 424 14 18 i tillämpliga delar, Märkspänning: 1 kV, Provspänning: 3,5 kV, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
Jordkabel EXQJ 1kV Dca, NktJordkabel EXQJ 1kV Dca, NktJordkabel EXQJ 1kV Dca, Nkt
Styr- och maskinkabel halogenfri NOVOSAFE NH, Rutab
Rutab
Styr- och maskinkabel halogenfri NOVOSAFE NH, Rutab
Art. nr.: 0297040
Halogenfri flexibel styr- och maskinkabel. Kabeln är oljebeständig och har även god beständighet mot kemikalier och lutar. Den fintrådiga uppbyggnaden i kombination med den mjuka manteln ger en elastisk kabel med liten böjradie. Kabeln används som styr- och manöverkabel på och i industrimaskiner, i kyl- och ventilationsanläggningar, i data- och signalanläggningar. Kan användas i torra och våta utrymmen. Kabeln är speciellt lämplig i installationer där hög säkerhet fordras. Kabeln är svårantänd, flamhämmande och självslocknande. I händelse av brand fortplantar den ej lågor, avger inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling. Kabeln är miljövänlig och kan återvinnas helt.
Tillverkningsnorm: VDE 0295

Godkännande: Uppfyller Svensk och europeisk standard enligt SS EN 60 204

Driftspänning: 300/500 V

Ledaruppbyggnad: Fintrådig blank koppar

Ledarisolering: Halogenfri specialblandning, svart, med vit nummermärkning, areor över 35 mm² har färgmärkta ledare

Skyddsledare: Grön/Gul

Yttermantel: Halogenfri specialblandning. Färg Grå RAL 7001

Böjradie: 15x kabeldiametern

Temperaturområde Fast förläggning: -40°C - +70°C

Temperaturområde Rörlig förläggning: -15°C - +70°C

Provspänning: 4000 V

Halogen och brandgasnorm: IEC 60 754-1 och IEC 60 754-2

Brandklass: IEC 60 332-3
Koaxialkabel RG-59T A/LSNH Dca (0,8/3,6) tr-skärm vit, Televes
Televes
Koaxialkabel RG-59T A/LSNH Dca (0,8/3,6) tr-skärm vit, Televes
Art. nr.: 4880652
Denna är A/LSNH Dca-klassad (s1, d1, a1) med en skärmfläta på 67%. Har även UV-skydd och ett begränsat fuktskydd. Dca (LSNH) kablar kan användas i alla byggnader, inklusive i utrymningsvägar med sprinklersystem. Kabeln har först en folie, limmad mot dielektrikat. Denna folie avskärmar kraftigt mot höga frekvenser. Ovanpå folien ligger en aluminiumfläta med minst 58% täckning. Denna avskärmar framför allt de låga frekvenserna. Slutligen ligger ytterligare en aluminiumfolie an mot kabelns yttermantel. Den limmade folien förhindrar att skärmen trycks tillbaka och förenklar kontakteringen. Skärmdämpningen är beroende på kabel-typ och är minimum 85 dB över hela frekvensspektrat.
Koaxialkabel RG-59T A/LSNH Dca (0,8/3,6) tr-skärm vit, TelevesKoaxialkabel RG-59T A/LSNH Dca (0,8/3,6) tr-skärm vit, Televes
Koaxialkabel RG-6T A/LSNH Dca (1,0/4,6) tr-skärm vit, Televes
Televes
Koaxialkabel RG-6T A/LSNH Dca (1,0/4,6) tr-skärm vit, Televes
Art. nr.: 4880600
Denna är A/LSNH Dca-klassad (s1, d1, a1) med en skärmfläta på 58%. Har även UV-skydd och ett begränsat fuktskydd. Dca (LSNH) kablar kan användas i alla byggnader, inklusive i utrymningsvägar med sprinklersystem. Kabeln har först en folie, limmad mot dielektrikat. Denna folie avskärmar kraftigt mot höga frekvenser. Ovanpå folien ligger en aluminiumfläta med minst 58% täckning. Denna avskärmar framför allt de låga frekvenserna. Slutligen ligger ytterligare en aluminiumfolie an mot kabelns yttermantel. Den limmade folien förhindrar att skärmen trycks tillbaka och förenklar kontakteringen. Skärmdämpningen är beroende på kabel-typ och är minimum 85 dB över hela frekvensspektrat.
Koaxialkabel RG-6T A/LSNH Dca (1,0/4,6) tr-skärm vit, TelevesKoaxialkabel RG-6T A/LSNH Dca (1,0/4,6) tr-skärm vit, TelevesKoaxialkabel RG-6T A/LSNH Dca (1,0/4,6) tr-skärm vit, Televes
Visar 52 av 498