Taksäkerhet

Do you work with different types of sheet metal work? We at Ahlsell help you find aluminum sheets, stainless steel, and performance sheets. We have building sheets and roofing sheets for all types of jobs. We have the products whether you work as a sheet metal worker or with assembly and maintenance. If you are looking for paint for sheet metal, lap sealing oil or other accessories, you will also find this. Most sheet metals are available in our range. Explore our selection for you as a sheet metal worker or fitter of construction sheets and roofing sheets, and other sheet metal products here in the online store or visit your nearest Ahlsell store.

Glidskydd fasad,CW Lundberg
Glidskydd fasad,CW LundbergGlidskydd fasad,CW LundbergGlidskydd fasad,CW Lundberg
CW Lundberg
Glidskydd fasad,CW Lundberg
Glidskydd till markstege, för fasad.
Skruvsats, Weland Stål
Skruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland Stål
Weland
Skruvsats, Weland Stål
.
Konsoler fasadstege, Weland Stål
Konsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland Stål
Weland
Konsoler fasadstege, Weland Stål
Konsol för fasadstege. Konsolens längd bestäms av avståndet mellan yttervägg och takrännans ytterkant. Max avstånd mellan fästpunkter i vägg 2500 mm. Fästena sätts tätare om väggkonstruktion kräver det.
Glidskydd krok dubbel, Weland Stål
Glidskydd krok dubbel, Weland StålGlidskydd krok dubbel, Weland StålGlidskydd krok dubbel, Weland Stål
Weland
Glidskydd krok dubbel, Weland Stål
Glidskydd med dubbelkrok kan monteras direkt till takstege eller takbrygga med fästvinkel. Kroken kan även monteras på taksarg eller direkt på taket när hängränna saknas. Glidskyddet är väldigt universellt och flexibelt. Kroken kan kompletteras med en fästskena som passar till flesta av våra infästningar. Beroende på takmaterial går glidskyddet att skruvas direkt i taket eller på väggen. Fästskenan finns i två längder och fästskena lång används ihop med tätplåt.
Gummibricka, Weland Stål
Weland
Gummibricka, Weland Stål
.
Tak/fasadstege, Weland Stål
Tak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland Stål
Weland
Tak/fasadstege, Weland Stål
Lätt stege med bra stabilitet. Stegens vangstycken är av rullformad U-profil. Stegpinnen är profilerad för att minska halkrisken och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Vid användning som takstege gäller infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Godkänd för infästning av livlina. Utförande enligt SS-EN 12951. Vid taklutning under 15 grader kan Weland takbrygga användas som "stege" eller gångväg i takfallets lutning.
Weland fasadstegar används inom bygg och industri och är godkända enlgt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4. Fast monterade fasadstegar används som tillträde till tak upptill 8 m nivåskillnad. Stegen skall monteras så att översta stegpinnen hamnar 30 mm ovan takkant. Handledaren bör förankras till takbrygga/takstege. Stegarna avslutas 3 m ovan mark om man vill undvika att obehöriga får tillträde. Då kan fasadstegen kompletteras med en lös stege och upphängningsbeslag. Vid långa stegar (längre än 10 m) bör man om möjligt ha vilplan. Vid fallhöjd över 4 meter skall stegen förses med fallskydd. Utrymningsstegar bör alltid ha skyddskorg när de kombineras med utrymningsplattform. Detta för att det inte skall bli ett kliv "rakt ut i luften". Skyddskorgen avslutas 2-2,5 m ovan mark.
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Mittklämma solsystem, Weland StålMittklämma solsystem, Weland StålMittklämma solsystem, Weland Stål
Weland
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Ändskydd stege, Weland Stål
Weland
Ändskydd stege, Weland Stål
Ändskydd tlll stege.
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Weland
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Flagga snödjup, CW Lundberg
CW Lundberg
Flagga snödjup, CW Lundberg
Flagga med snödjupsmarkering gör det möjligt att hitta förankringspunkterpunkter under snön. Flagga kan monteras direkt på CW Lunbergs förankringsögla eller med speciell skruvsats (19049970) på infästningar till befintliga taksäkerhetsprodukter.
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Weland
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Vagnsbultsats (2 st bult / infästning).
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Ändklämma solsystem, Weland StålÄndklämma solsystem, Weland StålÄndklämma solsystem, Weland Stål
Weland
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Bultsats, Weland Stål
Bultsats, Weland StålBultsats, Weland StålBultsats, Weland Stål
Weland
Bultsats, Weland Stål
.
Glidskydd panntak, Weland Stål
Glidskydd panntak, Weland StålGlidskydd panntak, Weland Stål
Weland
Glidskydd panntak, Weland Stål
Glidskydd monteras vid takfot för att säkra den lösa markstegen och förhindra att stegen glider nedåt, bakåt eller i sidled vid uppstigning till taket. Glidskyddet bör monteras vid sidan om takstegen/bryggan för att underlätta övergången från den lösa stegen. Utförande enligt SS 831342. Glidskydd till taksteg på panntak. Använd rätt infästning för montering för montering på panntak.
Muttersats, Weland Stål
Muttersats, Weland StålMuttersats, Weland StålMuttersats, Weland Stål
Weland
Muttersats, Weland Stål
.
Handledare fasadstege, Weland Stål
Handledare fasadstege, Weland Stål
Weland
Handledare fasadstege, Weland Stål
Handledaren monteras till sidan på stegen med eller utan skyddskorg. Handledaren är bockad 100 mm i sidled för att ge mer utrymme vid passage. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.
Fotplatta solsystem, Weland Stål
Weland
Fotplatta solsystem, Weland Stål
Fotplattan skruvas till undertaket med träskruv, det ställbara fästet anpassas i höjd mot pannan och dras åt. Om undertak saknas används läktfäste istället för fotplatta.
Plastlock, Weland Stål
Plastlock, Weland StålPlastlock, Weland StålPlastlock, Weland Stål
Weland
Plastlock, Weland Stål
.
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Weland
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Till handledaren monteras en båge som överbryggar avståndet in mot takytan. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.
Stockskruv solsystem, Weland Stål
Weland
Stockskruv solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Fäste solsystem, Weland Stål
Fäste solsystem, Weland Stål
Weland
Fäste solsystem, Weland Stål
Monteras tillsammans med Fotplatta solsystem, allternativt ihop med läktfäste solsystem.
Skruvsats flagga, CW Lundberg
CW Lundberg
Skruvsats flagga, CW Lundberg
Skruvsats flagga 5 st.
Låsbar lucka, Weland Stål
Låsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland Stål
Weland
Låsbar lucka, Weland Stål
Lucka för att hindra obehöriga att ta sig upp i stege med skyddskorg.
Luckan monteras i bakkant på skyddskorgsstaget och kan låsas med hänglås runt skyddskorgsbygeln för att förhindra obehöriga. Luckan fälls upp mot skyddskorgen vid passering.
Skarvbeslag stege, Weland Stål
Skarvbeslag stege, Weland StålSkarvbeslag stege, Weland StålSkarvbeslag stege, Weland Stål
Weland
Skarvbeslag stege, Weland Stål
Beslag till takstege.
C-profil solsystem, Weland Stål
Weland
C-profil solsystem, Weland Stål
.
Skyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Skyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Bygelsats (var 900 mm) består av två delar, två halvor som utgör en bygel.
Skyddskorgsats, Weland Stål
Skyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsats, Weland Stål
.
Skyddskorgsbreddare, Weland Stål
Skyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsbreddare, Weland Stål
.
EPDM tätning solpanel, CW Lundberg
CW Lundberg
EPDM tätning solpanel, CW Lundberg
EPDM 50 x 60 självhäftande användas som tätning mellan taket och infästningen på profilerande plåttak.
Infästningsprofil universal stege, Weland Stål
Infästningsprofil universal stege, Weland StålInfästningsprofil universal stege, Weland Stål
Weland
Infästningsprofil universal stege, Weland Stål
En stege monteras med minst 3 st Infästningsprofiler. På korta stegar monteras 2 st infästningsprofiler till översta distansen. Dubbla infästningsprofiler/distans kan med fördel användas vid stora snölaster.
Räckesrör, Weland Stål
Räckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland Stål
Weland
Räckesrör, Weland Stål
Räckesrör.
Gummilist, Weland Stål
Weland
Gummilist, Weland Stål
.
Skruvsats M10x20, CW Lundberg
CW Lundberg
Skruvsats M10x20, CW Lundberg
Skruvsats bestående av 6st skruv M10x20 FZV och 6st flänsmutter M10 FZV
Universalräcke Industri, Weland Stål
Universalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland Stål
Weland
Universalräcke Industri, Weland Stål
Weland universalräcken tillverkas i 6 olika standardlängder som kan kombineras till valfri längd. Standardlängderna är 400, 500, 700, 1000, 1500 och 2000 mm. Räckesbågarna tillverkas i höjden 1100 mm och samma båge används till sidomontage och toppmontage. Räckena kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 400x400 mm. Allt detaljer är varmförzinkade.
Mittklämma solpanelskena, CW Lundberg
CW Lundberg
Mittklämma solpanelskena, CW Lundberg
Mittklämma används för att fästa solpanelerna på solpanelskenan. Mittklämman är greppvänlig, lätthanterlig och förs in i mitten av skenan.
Mittklämma för paneler 30-35 mm.
Ändklämma solpanelskena, CW Lundberg
CW Lundberg
Ändklämma solpanelskena, CW Lundberg
Ändklämma används för att fästa solpanelerna på solpanelskenan. Ändklämman är greppvänlig, lätthanterlig och förs in i mitten av skenan. Produkten används för att fixera solpanelen i ytterkant.
Ändklämma för paneler 30-35 mm.
Snöräcke Profildurk, CW Lundberg
Snöräcke Profildurk, CW LundbergSnöräcke Profildurk, CW LundbergSnöräcke Profildurk, CW LundbergSnöräcke Profildurk, CW LundbergSnöräcke Profildurk, CW LundbergSnöräcke Profildurk, CW LundbergSnöräcke Profildurk, CW Lundberg
CW Lundberg
Snöräcke Profildurk, CW Lundberg
Snörasskyddets funktion är i huvudsak att förhindra okontrollerade snöras från tak och medge att vid stora snömängder kunna, under kontrollerade former, avlägsna snö från taket. De kan även utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning samt utgöra fotstöd vid arbete nära takfot eller takbrott.
Integrerat falsfäste, Weland Stål
Integrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland Stål
Weland
Integrerat falsfäste, Weland Stål
Weland falsfäste för falsade plåttak. Infästningen sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Fästet passar till alla Welands produktgrupper. Falsfästet är godkänt för montage på dubbelfalsad stål-, zink-, rostfri-, koppar- och aluminiumplåt. Även godkänd för rostfri sömsvetsad fals.
Takbrygga profildurk, Weland Stål
Takbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland Stål
Weland
Takbrygga profildurk, Weland Stål
Weland Ståls lätta och stabila takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad. Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516. Du kan komplettera takbryggan med skyddsräcke för att förhindra fall längst utrymmningsvägar eller arbetsplan.
Snörasskydd Profildurk, Weland Stål
Snörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland Stål
Weland
Snörasskydd Profildurk, Weland Stål
Weland Ståls mest sålda snörasskydd mycket beroende på den lätta vikten och det enkla montaget. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm
Fotplatta, Weland Stål
Fotplatta, Weland Stål
Weland
Fotplatta, Weland Stål
Snabb och enkel infästning av samtliga produktgrupper. Fotplattan används med fördel där det är svårt att komma åt under råsponten. T.ex. där man har luftspalt eller isolerade undertak och inredda vindar. Fotplattan är godkänd ned till 17 mm råspont / 12 mm plywood.
Läktfäste solsystem, Weland Stål
Weland
Läktfäste solsystem, Weland Stål
.
Glidskydd släta tak, CW Lundberg
Glidskydd släta tak, CW LundbergGlidskydd släta tak, CW LundbergGlidskydd släta tak, CW Lundberg
CW Lundberg
Glidskydd släta tak, CW Lundberg
Glidskydd till markstege, för släta tak inkl. skruv. (1st består av 2 delar)
Falsfäste solsystem, Weland Stål
Weland
Falsfäste solsystem, Weland Stål
Falsfästet klämmer runt falsen och passar till både prefabricerad plåt och traditionell bandtäckning.
Taksteg profilerade plåttak, CW Lundberg
Taksteg profilerade plåttak, CW LundbergTaksteg profilerade plåttak, CW LundbergTaksteg profilerade plåttak, CW Lundberg
CW Lundberg
Taksteg profilerade plåttak, CW Lundberg
Taksteg profilerade plåttak.Taksteg passar takprofiler med max c-avstånd profiltoppar 280 mm.
Falsfäste gångbrygga/räcke, CW Lundberg
Falsfäste gångbrygga/räcke, CW LundbergFalsfäste gångbrygga/räcke, CW LundbergFalsfäste gångbrygga/räcke, CW Lundberg
CW Lundberg
Falsfäste gångbrygga/räcke, CW Lundberg
Falsfäste, för falsade plåttak, till gångbrygga, nock-/takfotsräcke och snörasskydd, räcke taklucka och förankringsögla.
Räckesstolpe, Weland Stål
Räckesstolpe, Weland StålRäckesstolpe, Weland Stål
Weland
Räckesstolpe, Weland Stål
.
Sidofäste, Weland Stål
Sidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland Stål
Weland
Sidofäste, Weland Stål
.
Låssats räckesrör/profildurk, CW Lundberg
Låssats räckesrör/profildurk, CW LundbergLåssats räckesrör/profildurk, CW LundbergLåssats räckesrör/profildurk, CW Lundberg
CW Lundberg
Låssats räckesrör/profildurk, CW Lundberg
Låssats räckesrör/profildurk.
Förankringsögla, CW Lundberg
Förankringsögla, CW LundbergFörankringsögla, CW LundbergFörankringsögla, CW LundbergFörankringsögla, CW Lundberg
CW Lundberg
Förankringsögla, CW Lundberg
Förankringsöglan, för infästning av personlig fallskyddsutrustning, får ersätta nockräcke där taklutningen är mindre än 6° eller som komplement i takets hörn 2 m från vardera takkant där taklutningen är mindre än 25°. Förankringsögla skall monteras på CW Lunberg infästningsplatta för tätskiktstak.
Skylt Nödstege, Weland Stål
Weland
Skylt Nödstege, Weland Stål
.
Skruvsats självborrande, CW Lundberg
CW Lundberg
Skruvsats självborrande, CW Lundberg
Självborrande skruv
Visar 52 av 267