Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Enskild vattenförsörjning? Upptäck pumparna från Wilo!

2022-04-07

Ett genomtänkt pumpval är nyckeln till ett väl fungerande vattenförbrukningssystem - Wilo ger dig hjälp på vägen! Här berättar vi mer om de vanligaste vattensystemen och de olika pumptyperna du kan använda från Wilo. Vi delar också med oss av nyttiga verktyg för val av pump och beräkning av friktionsförluster.

1 miljon svenskar har en enskild vattenförsörjning

De flesta hushåll i Sverige får sitt vatten via det kommunala vattenledningsverket, men visste du att över en miljon människor har en enskild vattenförsörjning? Här kommer vi hjälpa dig att välja rätt vattensystem och hitta rätt pump för just dina önskemål och behov.


Trygga din vattenförsörjning

Det är sughöjden (lodrätt avstånd mellan pump och vattenyta), sugledningens längd och önskat vattenflöde och tryck som är avgörande för pumpvalet. Som tidigare nämnt är stor nivåskillnad mellan pump och tappställe ofta en avgörande faktor vid val av vattensystem och pumptyp.

Efter att du har valt typ av vattensystem är det dags att bestämma rätt storlek på pumpen med avseende på kapacitet. Det är inte alltid lätt att välja rätt - varje situation är unik med olika sug- och tryckhöjder, olika slangdimensioner och varierande antal tappställen.

Tänk efter riktigt noga vilka dina förutsättningar är och använd en enkel skiss med nödvändiga parametrar. Gör slutligen, med hjälp av Wilos pumpvalsprogram, de nödvändiga beräkningarna som krävs för att få det bästa möjliga reslutatet för just dig och din kund.


Torruppställda pumpar

Torruppställda pumpar är oftast både enklare att installera och underhålla. De är självevakuerande (självsugande) och avsedda för att suga vatten från exempelvis grävda brunnar eller vattendrag. När du väljer din torruppställda pump är det viktigt att du inte har för stora sughöjder och för höga friktionsförluster i sugledningen.

Samtliga pumpar i 1-fas utförande är försedda med inbyggt motorskydd, pump MC (3-fas) förses med externt motorskydd.


Pumpautomater

Det främsta syftet med en pumpautomat är att en viss mängd vatten (beroende av tankens storlek) kan tappas utan att pumpen behöver starta. Det som är extra praktiskt med en pumpautomat är att pumpen automatiskt stängs av med hjälp av en tryckströmbrytare när du stänger kranen vid tappstället.

Dessa tre pumpautomater är som standard försedda med inbyggt motorskydd med automatisk återställning, manometer, tryckströmsbrytare, kabel och stickkontakt.

Isar-BOOST5-wilo-ahlsell-834x630.jpg

Isar BOOST5

Isar BOOST5 är en pumpautomat med integrerad frekvensomformare. Avsedd för såväl brunnar (sugande funktion) som påkoppling på kommunalt vattennät i de fall det inkommande trycket är för lågt. Kan med fördel användas för året-runt-boende och vid krav på hög prestanda och tyst reglerad drift. Wilo-Isar BOOST5 är dessutom utrustad med inbyggt motorskydd, torrkörningsskydd samt skydd mot övertryck och övertemperatur. Max flöde 120 l/min.


Dränkbara pumpar för grävd eller borrad brunn

Pumpar för grävd brunn är perfekta om du är ute efter hög kapacitet och har stor nivåskillnad mellan den grävda brunnen och tappställena.

Borrhållspumpar, även kallade djupbrunnspumpar, är precis, som namnet avslöjar, avsedda för borrade brunnar. För hushållsbruk används nästan alltid pumpar med diameter 3” eller 4”.


5 vanliga frågor & svar om pumpar

Varför får jag inte upp något vatten från brunnen?

Detta kan beror på ett par olika anledningar, som till exempel en trasig bottenventil, ledningsläckage eller luftfickor i slang eller rör, att det inte finns något vatten i pumpen eller att vattennivån är under bottenventilen.

Varför har jag så dåligt flöde?

Ett dåligt flöde kan bero på exempelvis ledningsläckage eller luftfickor i slang eller rör, dubbla backvetntiler, igensatt pumphjul eller bottenventil eller en felrotationsriktning (gäller pumpar som ansluts 3x400 V)

Varför går pumpen inte upp i tryck?

Att pumpen inte går upp i tryck kan bero på att sughöjden är för stor för en torruppställd pump, ledningsläckage eller luftfickor i slang eller rör, dubbla backventiler, igensatt pumphjul eller felrotationsriktning (gäller pumpar som ansluts 3x400 V).

Varför stannar inte pumpen fastän jag inte tappar något vatten?

Att pumpen inte stannar fast du inte tappar något vatten kan beror på att tryckströmbrytaren är defekt eller felaktigt inställd, att det finns läckage på trycksidan eller att det finns luft i pumpen

Min kund upplever ljudet från pumpen som störande i hushållet. Finns det lösningar på detta?

Oljudet beror oftast på att motorns kullager är slitna och oftast så är den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen att byta till en ny pump förutsatt att man konstaterar att någon del är uppsliten eller defekt.

Är det så att det höga ljudet kommer från pumphuset så rekommenderar vi att byta till en självevakuerande pump utan ejektor som exempelvis:

VS

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript