Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Årets Hållbara Leverantör Wilo är en inspirationskälla som visar vägen mot ett mer hållbart samhälle

2024-04-19

Ahlsell fortsätter traditionen att uppmärksamma leverantörer som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete genom att utse ”Årets Hållbara Leverantör”. 2023 års utmärkelse går till en leverantör som oavbrutet arbetar med att minska sin miljöpåverkan i alla delar av verksamheten, bland annat genom att implementera en klimatneutral produktion.

Utmärkelsen Årets Hållbara Leverantör har delats ut av Ahlsell sedan 2018. Tidigare pristagare inkluderar Spray Master, Ejendals, Ulefos, TECCA och Hexatronic. Den 18 april delades 2023 års pris ut till Wilo som är en av världens ledande tillverkare av pumpar och pumpsystem för fastigheter inom segmenten tryckstegring, vattentransport och avloppshantering.

– Hållbarhetsarbetet genomsyrar Wilos företagskultur och är en drivkraft för innovation och ansvarstagande i användningen av våra ändliga resurser, med fokus på vatten. Genom sina initiativ fungerar Wilo som en inspirationskälla för oss och våra kunder och är en leverantör som vi har mycket att lära oss av, säger Gunilla Sandström, miljö- och hållbarhetschef på Ahlsell Sverige.

 

Energieffektiva pumpar minskar den globala energiförbrukningen

Wilo är ett familjeföretag i fjärde generationen som grundades redan 1872. Med huvudkontor i tyska Dortmund, 15 fabriker världen över och närmare 9 000 medarbetare har Wilo etablerat sig som en pionjär inom sitt fält, särskilt när det gäller energieffektiva lösningar.

Genom att utveckla och tillhandahålla högeffektiva pumpsystem bidrar Wilo inte bara till en minskad energianvändning hos sina kunder utan också till en betydande minskning av den globala energiförbrukningen.

– Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vi är på rätt väg och att Ahlsell uppmärksammat det. Att bli erkända på detta sätt bekräftar värdet av våra ansträngningar, säger Andreas Lindberg, vd på Wilo Nordic AB.

 

År 2020 tog Wilo ett strategiskt beslut att alla fabriker ska vara klimatneutrala 2025 och 2022 uppnådde de europeiska fabrikerna klimatneutral produktion. Det är ett ambitiöst mål som förverkligats tack vare en rad olika åtgärder, exempelvis genom investeringar i egenproducerad el med installation av solcellsanläggningar och en vätgasanläggning som lägger grunden för självförsörjande, decentraliserad och regenerativ energiförsörjning.

 

– Jag är glad och stolt att vi har kommit så långt i arbetet med att få fabrikerna klimatneutrala. Vätgasanläggningen vid vår anläggning i Dortmund understryker vårt engagemang för att utforska och implementera alternativ energiförsörjning.

 

”Vätgasanläggningen vid vår anläggning i Dortmund understryker vårt engagemang för att utforska och implementera alternativ energiförsörjning”.

Pumpar är komplicerade att producera och det krävs många olika material för att tillverka de ingående komponenterna. Sedan tre år tillbaka pågår ett utvecklingsarbete hos Wilo som ska optimera produkternas materialsammansättning. Wilo arbetar även med återvinning av magnetpulver för att minimera användningen av råmaterial och minska behovet av nyutvinning.

I Tyskland, Schweiz och Österrike har Wilo en överenskommelse med installatörerna och grossisterna att skicka tillbaka alla gamla pumpar, oavsett fabrikat, för återvinning i fabriken i Dortmund. Thord Johansson, KAM på Wilo som ansvarar för fösäljningen i de nordiska länderna, ser gärna en liknande lösning för att samla in och återvinna pumpar i Norden där Ahlsell, med centrallager, butiker och sin effektiva logistik, skulle kunna vara en resurs.

De gångna årens insatser har bidragit till att Wilo har klättrat i analysföretaget EcoVadis bedömningar av företaget och nått Platinumnivå. Det är den högsta nivån som endast 1 procent av de mer än 100 000 bedömda företagen uppnår.

 

Tydliga framsteg i leveransprecision

Hanna Ekdahl är produktchef VS på Ahlsell och har varit med att nominera Wilo till Årets Hållbara Leverantör. Hon lyfter särskilt deras arbete med att tillhandahålla produktdata och dokumentation vilket är av stor betydelse även ur ett hållbarhetsperspektiv. Till grund för arbetet ligger RSK-systemet i VVS-branschens gemensamma produktdatabas som är ett väletablerat system för att effektivt förmedla produktinformation till branschens aktörer.

– Vi vill underlätta för våra kunder att göra hållbart valbart där korrekt och detaljerad information förenklar produktvalet. Att Wilo alltid tillhandahåller den senaste informationen och håller dokumentationen aktuell är extremt viktigt.

 

 

”Vi vill underlätta för våra kunder att göra hållbart valbart där korrekt och detaljerad information förenklar produktvalet.”

Under 2023 uppvisade Wilo en anmärkningsvärd förbättring i sin leveransprecision till Ahlsell. Trots en svag start i januari, med endast 40,5 procent av orderlinjerna levererade i tid, lyckades företaget konsekvent förbättra sin prestation under året. Framstegen blev tydliga i september månad när Wilo nådde en milstolpe – alla leveranser anlände på utsatt önskad tid, vilket resulterade i 100 procent leveransprecision.

– WILO har varit mycket proaktiva. De har full insikt i situationen, inklusive de bakomliggande orsakerna till förseningarna på radnivå och vilka åtgärder som behöver vidtas. Att de har tagit till sig varje misslyckad leveransprecision en viss månad, för att förhindra en upprepning, visar deras engagerade inställning. Enligt min mening har detta bidragit till de resultat vi ser idag, säger Cassandra Mörk, operativ inköpare på Ahlsell.

En av de viktigaste hållbarhetsåtgärderna som Wilo har vidtagit är att inte längre bedriva affärer med Ryssland. Thord Johansson lyfter fram beslutet som ett exempel på företagets etiska ställningstaganden.

”Vi strävar efter att utveckla och tillhandahålla ansvarsfulla lösningar som alla har nytta av, överallt.

Wilos strategiska mål är att bidra till att ge miljontals människor runt om i världen bättre tillgång till rent vatten. En viktig faktor i detta arbete är att förbättra effektiviteten i världens vattensystem och göra dem mer hållbara.

– Vi strävar efter att utveckla och tillhandahålla ansvarsfulla lösningar som alla har nytta av, överallt. Samarbetet med Ahlsell är värdefullt och hjälper oss att dela och ta del av gemensamma utmaningar, avslutar Thord Johansson.

Nyheter Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript