Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Tekniska utmaningar när Njurundakusten får kommunalt VA

2023-12-14

Under de senaste åren har allt fler valt att bosätta sig permanent i sina fritidshus längs Njurundakusten i Sundsvalls kommun. Det innebär belastningar på miljön i området som nu byggs ut med kommunalt vatten. Det är ett stort och komplext projekt där många tekniker behöver användas, bland annat eluppvärmda grundförlagda ledningar från vår leverantör Pipelife.

Njurundakusten i Sundsvalls kommun är en kustlinje som kännetecknas av sin vackra natur med en blandning av klippor, sandstränder och gröna skogar. Det är till största delen ett fritidsområde där allt fler börjat bo året runt. Övergången från enklare boenden i fritidshus till framför allt året runt-boenden har ökat belastningen på miljön, varför kommunen nu bygger ut kommunalt vatten och avlopp till drygt 900 fastigheter längs kusten.

 

Ett miljövänligt och skonsamt sätt att utföra VA-anläggningar

Totalt handlar det om 55 000 meter schakt i ett område som präglas av varierande markförhållanden. Ofta handlar det om trånga passager och det krävs olika tekniska lösningar med både självfall och tryck. I projektet måste man också ta hänsyn till natur, miljö och de boende vilket gör det hela än mer komplext.

Förutsättningarna inom projektområdet gör att det ibland räcker med konventionell djupförlagd självfallsledning och ibland behövs tryckledningar. I vissa skyddsvärda områden där det är mycket ytligt berg har valet fallit på eluppvärmda grundförlagda ledningar med isolering i stället för att spränga sig ner till frostfritt djup.

– Vi bollade in vår leverantör Pipelife i projektet när vår kund NCC hörde av sig till oss. För de sträckor där det inte går att gräva föreslog de det frostsäkra vatten- och avloppssystemet Isoterm med Ohmsk värmekabel. Det är ett väl beprövat sätt att utföra VA-anläggningar som både är miljövänligt och skonsamt, säger Hans Henriksson, försäljningschef VA & Mark på Ahlsell.

 

Isoterm är lösningen när ingenting annat fungerar

Isotermrören passar särskilt bra i berg och kustområden. Flexibiliteten bidrar till att rören kan läggas naturligt i terrängen, antingen i grävt schakt eller i naturliga diken eller skrevor.

 

– Fördelarna med Isoterm är att terrängen kan utnyttjas på bästa möjliga sätt och att man slipper gräva och spränga i områden med mycket berg och sårbar natur. Detta används ofta till befintliga hus och stugområden och är ibland det enda sättet att få fram vatten och avlopp. Jag brukar säga att Isoterm är en produkt som man använder när ingenting annat fungerar, säger Michael Dicksson, säljare på Pipelife.

 

Röda stugor vid strandkant på Njurundakusten

Detaljprojektering och metodval görs av MittSverige Vatten och Avfall som ansvarar för i vatten- och avloppstjänster i Sundsvalls kommun, i samarbete med entreprenören NCC och Sweco som håller i projekteringen.

– Vi arbetar mycket med kommunikation och utbildning för att säkerställa att allting i projektet som rör våra produkter ska fungera. Här har vi tagit hjälp av kollegor från Norge som kört praktiska utbildningar med alla involverade, både dem som lägger rören och elektrikerna, berättar Michael Dicksson.

Projektet kommer att pågå till och med 2026 och är uppdelat i tre etapper. Nu pågår arbetet med att avsluta den första etappen med anslutning enligt plan senast 2024. Här har 7 av 40 pumpstationer byggts och 16 000 av 62 000 meter ledning är dragna. Den viktiga överföringsledningen som ska transportera avloppsvattnet från områdena längs kusten vidare till avloppsreningsverket i Essvik är också på plats.

 

Läs mer om infrastruktur inom VA & Mark.

Nyheter VA & Mark

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript