Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Rätt skylt på rätt plats höjer säkerheten i Tranemo kommun

2023-10-11

Ingen ska behöva riskera att bli sjuk, skadad eller i värsta fall inte komma hem från jobbet. Det är vad Skyltronden®, i samarbete med Ahlsell och Systemtext, ska hjälpa till med. Syftet med initiativet är att se över skyltar och markeringar för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen, precis som man gjort i Tranemo kommun.

I Tranemo kommun i södra Västergötland pågår ständigt förbättringar av infrastrukturen. Det kan till exempel handla om olika VA-projekt som berör vatten och avlopp såsom VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn. Under hösten genomför verksamhet Infrastruktur även ett viktigt arbetsmiljöprojekt i syfte att förbättra skyltningen i kommunens vatten- och reningsverk. Den utlösande faktorn till projektet var en arbetsolycka som inträffade våren 2023 när en medarbetare fick frätande lut i ett öga.

–Det gick bra för vår medarbetare som tack och lov klarade sig utan bestående skador, bland annat eftersom han snabbt kunde skölja ögat med sin bärbara ögondusch. Vi drog lärdom av incidenten och insåg att det var dags för en inventering och uppdatering av våra arbetsmiljöskyltar, berättar Henrik Johansson, verksamhetschef Infrastruktur i Tranemo kommun.

 

Arbetsolyckor kan förebyggas på många sätt. Ett exempel är med hjälp av tydliga skyltar som hjälper till att snabbt informera medarbetarna om möjliga faror och risker. De vanligaste skyltarna signalerar utrymning, nöd, brand, kemiska risker, varning, påbud och förbud och har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ett proaktivt steg för säkrare arbetsmiljö

Projektet inleddes som så ofta med en sökning på internet. Henrik Johansson och hans kollegor landade hos företaget Systemtext som är experter på arbetsmiljöskyltning. Där hittade de Skyltronden® som är en tjänst som genomförs på plats ute hos beställaren under ledning av Systemtexts skyltrondskonsult. Genom att göra en rundvandring i lokalerna ses verksamhetens behov av arbetsmiljöskyltar över. Skyltrondskonsulten berättar om eventuella brister samt förklarar vilka risker som föreligger och vilka regler som gäller. Efteråt görs en återkoppling och beställaren får en rapport med förslag på åtgärdsplan för arbetsplatsen.

– Vi gillade upplägget som inte gick ut på att sälja på oss en massa skyltar utan att lära oss mer om vikten av rätt skyltning och vilka förändringar och förbättringar vi behövde göra. Med hjälp av Skyltronden® såg vi en möjlighet att komma vidare i vårt arbete på egen hand och i vår egen takt, fortsätter Henrik Johansson.

 

När Henrik kontaktade Systemtext blev han hänvisad till Ahlsell som Tranemo kommun har avtal med och är landets största återförsäljare av Systemtexts produkter. Tillsammans med Jonas Magnusson, skyltrondskonsult på Systemtext och Klas Ström, utesäljare VA på Ahlsell, spikades ett datum för Skyltronden®. Man gick också igenom förutsättningarna och vad Tranemo kommun ville få ut av dagen. 

Innan Jonas Magnusson gör en skyltrond sätter han sig in i verksamheten, bland annat genom att granska ritningar och utrymningsplaner. Väl på plats är han tydlig med att Systemtext inte är ett besiktningsorgan och att han inte har någon anmälningsplikt om han skulle upptäcka brister på arbetsplatsen.

– Alla verksamheter behöver skyltar, från minsta lilla tobaksaffär till jättestora industrier. Oavsett var vi gör en skyltrond är vi alltid på beställarens sida där vår roll är att bidra till att arbetsplatsen är korrekt skyltad utifrån gällande föreskrifter för hälsa, miljö och säkerhet. Jag brukar även kika på annat som inte har med skyltning att göra, som brandrisker och att nödutgångarna inte är blockerade, säger Jonas Magnusson.

 

Minskad risk för framtida incidenter

I mitten av augusti var det dags att genomföra Skyltronden® som skräddarsytts enligt Tranemo kommuns önskemål och behov. Dagen var uppdelad i en teoretisk och praktisk del där medarbetarna under förmiddagen fick en grundläggande utbildning i arbetsplatsskyltning. Efter lunch besökte gruppen kommunens vattenverk i Ljungsnäs och Tostarp och reningsverket i Tranemo. Tanken var att dessa tre besök skulle ge medarbetarna förutsättningar att fortsätta inventeringen av verksamhetens övriga anläggningar på egen hand.

 

– Rörmärkningen är kanske den som känns mest klurig med olika färger och pilar, men vi fick en riktigt bra genomgång och även en katalog som vi kan gå tillbaka och titta i, säger Anders Karlsson, teknisk administratör på Tranemo kommun.

Skyltrondens värde är tydligt

Anna-Lena Wullf har en bakgrund som miljö- och hälsoinspektör och arbetar i dag med miljöfrågor i Tranemo kommun där bland annat arbetsmiljöfrågor hamnar på hennes bord.

– Det är lätt att bli hemmablind så det har varit värdefullt att ha Jonas på plats och få hans syn på vad vi behöver uppdatera. Det känns tryggt att vi har både Systemtext och Ahlsell i ryggen när vi nu ska gå vidare och se över skyltningen i våra andra vatten- och reningsverk.

Skyltrondens värde för Tranemo kommun är tydligt. Med hjälp av ett både teoretiskt och praktiskt upplägg har medarbetarna fått de verktyg de behöver för att själva kunna förbättra säkerheten på sina arbetsplatser. Genom initiativet har man tagit ett proaktivt steg för att säkerställa att arbetsmiljöskyltarna sitter där de ska och uppfyller de aktuella föreskrifterna, vilket i sin tur kommer att minska risken för framtida incidenter.

Piktogram – Ett språk i bilder som är lätt att förstå

Piktogram är enkla grafiska symboler som används för att förmedla information på ett snabbt och lättförståeligt sätt. De används ofta i situationer där det är viktigt att snabbt nå fram med ett budskap, oavsett språk eller kulturell bakgrund där arbetsplatsskyltar är ett exempel.  Piktogram kan vara särskilt användbara i internationella sammanhang eller där det kan finnas språkbarriärer.

Piktogram finns överallt i vår vardag, från skyltar och kartor till användargränssnitt för datorprogram och mobilappar. Eftersom de är utformade för att vara lätta att förstå, tenderar de att vara ganska avskalade i sin utformning. De använder ofta standardiserade färger, former och bilder för att göra budskapet så klart som möjligt.

Nyheter Tjänster

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript