Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Årets hållbarhetsrapport visar att Ahlsell går från ord till handling i den gröna omställningen

2024-04-17

I vår hållbarhetsrapport för 2023 delar vi med oss av de konkreta steg Ahlsell tagit för att realisera vår vision – Att bygga ett mer hållbart samhälle. I rapporten framgår det tydligt att hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av vår affärsstrategi och att Ahlsell gjort viktiga ställningstaganden för att verkligen kunna göra skillnad.

Ett av fokusområdena i Ahlsells affärsstrategi är hållbar utveckling som är konkretiserad i en särskild hållbarhetsstrategi. Under 2023 genomfördes ett ambitiöst arbete för att tydliggöra strategin och vår långsiktiga väg framåt. Den bygger nu på de fyra övergripande områdena Minskad klimat- och miljöpåverkan, Ansvarsfulla inköp, Hållbar affärsutveckling samt ”People and Culture”.

Som ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet och med målsättningen att vara ledande inom klimatomställningen, har Ahlsell under 2023 anslutit sig till Science Based Targets Initiative, SBTi. Det är ett ramverk för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Ahlsell kommer att ta fram både kortsiktiga mål till 2030 samt ett långsiktigt nettonoll-mål till senast 2050.

– Mycket av vårt handlingskraftiga arbete är drivet av de insikter vi fått av den omfattande klimatkartläggning som vi genomfört för verksamhetsåret 2022. Utifrån den har vi nu formulerat ambitiösa klimatmål som efter SBTi:s valideringsprocess kommer att ersätta de befintliga målen, säger Christina Lindbäck, hållbarhetsdirektör.

 

Hållbart ska vara valbart

Hållbar affärsutveckling är ett prioriterat område i vår hållbarhetsstrategi. Vi vill underlätta för våra kunder att välja mer klimatanpassade alternativ och erbjuda kringtjänster som förlänger produkternas livslängd och sparar resurser. I det arbetet ingår framtagandet av produktspecifika klimat- och miljödata samt att prioritera bolagsförvärv som stärker eller kompletterar vårt erbjudande avseende hållbar energiförsörjning, resurseffektivitet och cirkuläritet.

– Vi arbetar målmedvetet med insamling av miljövarudeklarationer för att göra hållbart valbart för våra kunder. Med hjälp av ett nytt verktyg kan vi nu publicera tredjepartsgodkända miljövarudeklarationer och som ett första steg förse våra kunder med fakta om Ahlsells egna märkesvarors koldioxidavtryck, fortsätter Christina Lindbäck.

Under året har det tillkommit nya produkter inom befintliga produktgrupper som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. Ett exempel är uppgraderad återvunnen glykol för kyl- och värmeanläggningar. Vi har också börjat titta på cirkulära affärsmodeller där samarbetet kring cirkulära brandsläckare i Norge är ett exempel.

 

Våra bidrag till ett mer hållbart samhälle

Vår hållbarhetsrapport belyser Ahlsells mångfacetterade bidrag till ett mer hållbart samhälle. Genom våra produkter och vår expertis stödjer vi viktiga samhällsfunktioner såsom infrastruktur, elkraftsproduktion, vattenförsörjning, försvar och samhällsberedskap. Vi ligger i framkant i teknikutvecklingen och är med och bidrar till den gröna omsättningen med ett komplett erbjudande inom e-mobility, energilagring och produkter för solenergi. Med tjänster som projektlogistik driver vi branscher framåt med fokus på hållbarhet och effektivitet inom materialförsörjning.

– Vi arbetar proaktivt med att kartlägga hur våra produkter passar in i ett förändrat samhälle där klimatfrågan kan vara en riskfaktor. Den kunskap vi har och över tid fyller på med, kommer våra kunder och leverantörer till godo. För att vi ska kunna nå ut med informationen i relevanta kanaler är lärande och digitalisering viktiga verktyg, säger Christina Lindbäck.

Under 2023 tog vi fram det omfattande ledarskapsprogrammet Future Ready Leadership Program med fokus på att förbereda våra ledare inför framtiden med ständiga förändringar, digitalisering och Ahlsells progressiva strategi att bygga ett mer hållbart samhälle. Programmet innehåller flera moduler och löper över ett år. Ahlsell har också investerat i lärandeplattformen House of Learning som lanserades under 2023. Initiativet är ett steg i arbetet för en lärande organisation, där alla medarbetare på ett enkelt sätt kan genomföra och bidra till utbildning och kompetensutveckling.

 

Ansvarsfulla samarbeten med våra leverantörer

Som ett led i arbetet med att erbjuda mer hållbara produkter och förbättrade produktflöden har vårt digitala ”Supplier Relationsship Management”-system kompletterats med en hållbarhetsmodul. Den ger våra leverantörer möjlighet att utvärdera sig själva kring sitt hållbarhetsarbete.

– I modulen kommer vi kunna följa och mäta våra leverantörers arbete med hållbarhet. Via systemet kan vi göra både uppföljningar och riskbedömningar och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för minskad klimatpåverkan och färre risker i leverantörsledet, säger Christina Lindbäck.

I det inledande vd-ordet välkomnar Ahlsells koncernchef Claes Seldeby utvecklingen med skärpta krav och lagstiftning från EU avseende klimat, energi- och resurseffektivitet. Det ger incitament för aktörer som likt Ahlsell vill bidra till den gröna omställningen.

– Vår givna utgångspunkt är att på bästa sätt navigera i utmaningarna, fortsätta utveckla och stärka vår affär och se till att göra skillnad för vår gemensamma samhällsutveckling, säger Claes Seldeby

Nyheter Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript