Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Full kontroll online minskar risken för läckage i känsliga områden

2023-12-14

Mörbylånga kommun på Öland förnyar och bygger just nu ut sitt VA-nät på södra Öland. Det är ett ömtåligt projekt eftersom det finns många kultur- och miljövärden som VA-huvudmannen behöver ta hänsyn till. Ahlsell har tillsammans med entreprenören Älmby Entreprenad och vår leverantör Extena varit delaktiga i arbetet med att hitta den bästa lösningen för högsta säkerhet och tryggt ledningsägande.

Redan 2014 togs ett beslut att alla fastigheter inom Mörbylånga kommun på Öland skulle ingå i det kommunala VA-nätet. Det visade sig snabbt vara ett ömtåligt projekt. Främst för att sträckan Pilekulla ligger inom ett vattenskyddsområde med både vattenkälla och vattenverk. Dessutom ingår en stor del av kommunen i ett av världens mest säregna kulturlandskap, Stora Alvaret, som är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Att avloppsvattnet behöver pumpas tvärs över ön ända upp till Ölandsbrons brofäste där reningsverket ligger, innebär att VA-nätet måste ha mycket stor säkerhet så inga läckage sker.

 

– Det är alltid en utmaning att bygga på Öland som ingår i Natura 2000 och har värdefulla naturområden som anses särskilt skyddsvärda. För den aktuella sträckan ville man inte riskera läckage av avloppsvatten till vattentäkten i området, vilket krävde särskilda åtgärder för spillvattenledningen, berättar Mattias Lindeborg, platschef på Älmby Entreprenad som ansvarat för läggningen av den nya ledningen.

Automatiskt larm om skada

Valet föll på marknadens säkraste rörsystem 3L® Leak Control från Extena. Systemet består av ett standardrör av Polyeten PE100 RC. Vid tillverkning förses röret med en diffusionsbarriär av konduktiv aluminium samt en kraftig mantel av polyeten. Till röret kopplas sedan en övervakningsenhet som detekterar och automatiskt larmar om eventuella skador på rörledningen i realtid.

– Kravet från beställaren var någon typ av dubbelmantlat rörsystem. Eftersom Mattias Lindeborg hade goda erfarenheter av 3L® Leak Control sedan tidigare så kändes det tryggt att föreslå systemet även till detta projekt. Det kräver teknisk kompetens för att säkerställa hög kvalitet både gällande skarvar och rörsystemet i sin helhet som är uppdelat i olika sektioner, säger Robert Bjurling, utesäljare VA på Ahlsell.

Diffusionsbarriären av aluminium mellan tryckavloppsröret och ytterhöljet reagerar på fukt och detekterar både skador inifrån och även skador som uppstått på grund av yttre åverkan. En övervakningsenhet ansluten till röret skickar via en larmbox ett meddelande direkt till VA-huvudmannen som snabbt kan stänga av anslutna pumpsystem och starta felsökning i den sektor av systemet som larmat.

– 3L® Leak Control är motståndskraftigt mot aggressiva media och kan även hantera höga tryck och temperaturer för optimalt mark- och vattenskydd. Kravet är att rörsystemet ska klara en livslängd på minst 50 år och genom beräkningar kan det stå emot genomträngning även efter 100 år. Möjligheten att få automatiskt larm om ett eventuellt läckage är förstås också en stor fördel, speciellt när ledningen som i det här fallet ska gå genom en vattentäkt, säger Anders Mattsson, produktchef på Extena.

Efter cirka fem månaders arbete är installationen nu driftsatt och klar och de 14 fastighetsägarna i området är i full färd med att koppla upp sig på den nya ledningen.

 

Läs mer om infrastruktur inom VA & Mark.

Nyheter VA & Mark Industri

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript