Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Energilager – En lönsam investering, både för miljö och ekonomi

2023-10-31

Den pågående elektrifieringen av samhället medför en stor ökning av energibehovet. Därför måste vi använda elen på ett smartare och mer hållbart sätt, så att den räcker åt alla och finns när vi behöver den. En allt viktigare kugge för att hantera det som sker är med hjälp av energilager, där efterfrågan på både produkter och kompetens ökat explosionsartat.

På Ahlsell är vi glada över att få vara med och bidra till den pågående elektrifieringen, en tryggare elförsörjning och ett stabilare elnät där ett av våra satsningsområden är energilager. Här utvecklas vi starkt tillsammans med våra leverantörer för att kunna vara först med det senaste och bidra till riktigt bra lösningar för våra kunder. Tack vare förvärvet av Sol elgrossisten i början av 2023 har vi fått in ny kompetens och har i dag ett komplett erbjudande inom e-mobility, energilagring och produkter för solenergi.

 

Tjäna pengar på effektbalansering

Att kunna lagra energi gör att man kan ta kon troll över sin elförbrukning och är samtidigt en viktig pusselbit i omställningen från fossil till förnybar energi. Många har eller är på gång att installera solcellsanläggningar som ett steg mot en mer hållbar tillvaro. Eftersom sol panelerna producerar som mest el när vi behöver den som minst är det förstås en bra idé att lagra elen som produceras under dagen. Då blir det möjligt att använda närproducerad grön el även när solen gått ner och behovet av el är som störst. Ett energilager kan även hjälpa företag och större fastighetsägare att kapa effekttopparna som uppstår när många använder elnätet och elpriset är som högst. Det kan kliva in som back-up vid strömavbrott, vilket är smidigt för ett hushåll och kan vara avgörande för en industri.

– Någonting som också eldat på intresset för energilager är möjligheten att låta det fungera som en flexibilitetsresurs som hjälper till att balansera elnätet. Det är inte bara lönsamt och gör att investeringen snabbt betalar sig. Effektbalansering bidrar även till att göra elsystemet mer driftsäkert, samtidigt som till gången på billig, förnybar el ökar, säger Roger Nilsson, marknadschef Ny teknik på Ahlsell.

 

”Effektbalansering bidrar även till att göra elsystemet mer driftsäkert, samtidigt som tillgången på billig, förnybar el ökar.”

 

Kontrollera och jämna ut effekttopparna

Senast den 1 januari 2027 ska alla elnätsföretag ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift. Det innebär att elanvändare som hittills inte har betalat för sin effektanvändning, som hushåll och mindre företag, kommer att behöva göra det inom bara några år.

– Här kommer ett energilager bidra till kostnadsoptimering genom att hjälpa till att pressa ner effekttopparna. Utvecklingen går mot AI-program som lär sig hur energikonsumtionen för en anläggning ser ut och kan förutse energiåtgången vid olika tidpunkter under året och dygnet. Det gör att systemet kan optimera energianvändningen utefter både användarens elpris och tjänster som kommer till nytta för elnätet, säger Royne Rösselhart, KAM på Solelgrossisten.

Fakta – fördelar med energilager

  • Stabiliserar energiförsörjningen från förnybara energikällor
  • Bibehåller elnätets kvalitet genom snabb respons
  • Minskar beroendet av dyra topp- och reservkraftverk som eldas med fossila bränslen
  • Lagrar energi när den är billig och använder när den är dyr
  • Tryggar elförsörjningen i avlägsna områden eller vid strömavbrott
  • Lagrar förnybar energi som annars skulle ha gått till spillo
  • Tillhandahåller laddinfrastruktur för elbilar
  • Möjliggör energihandel baserad på prisfluktuationer
  • Stödjer integrationen av förnybara källor

Investeringar inom ny, hållbar teknik ska kännas trygga och säkra, både för installatörerna och deras kunder. Därför har Ahlsell valt ut sina leverantörer med stor omsorg och säker ställt att de representerar produkter som man kan ställa sig bakom.

– Vi har väletablerade samarbeten med flera stora aktörer och kan leverera energilager till allt från villan ända upp till större industri fastigheter och elhandelsbolag. Vi finns alltid med som stöd och arbetar tight tillsammans med våra leverantörer på många plan, bland annat med utbildning av installatörer, säger Marcus Nilsson, segmentschef Elinstallation på Ahlsell.

 

En del av resan mot ett mer hållbart samhälle

Jonny Paridon är segmentschef Infracom och märker ett stort intresse för energilagring även bland Ahlsells elnätskunder. Han menar att det är en nyckel i arbetet med att säkra kvaliteten på elnätet avseende spänning och frekvens.

– Vi har ett nära samarbete med alla våra elnätskunder där energilager kan adderas och förbättra systemstabiliteten i de lösningar som vi redan har tagit fram. Att få stötta med kompetens, komplexa leveranser och effektiva och hållbara lösningar där energilagring ingår, gör att vi tillsammans kommer att kunna driva utvecklingen framåt och säkra elförsörjningen i dag och i framtiden.

Frågan man som installatör ska ställa till den som överväger att investera i ett energilager är hur det ska användas. Hur mycket energi behöver lagras? Vilken är den förväntade användningstiden och vilken typ av laddnings- och urladdningshastighet behövs? Med klara mål är det enklare att hitta den bästa lösningen.

– Jag är stolt över att få vara en del av den utveckling som nu sker inom området Ny teknik. Energilagring är bra för miljön, för elnätet och ekonomin och är helt klart en del av resan mot ett mer hållbart samhälle, avslutar Marcus Nilsson.

Vill du också kunna styra ditt elbehov och ta del av flexibilitetstjänster med hjälp av energilager? Tveka inte att kontakta oss på Ahlsell.

Nyheter EL Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript