Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Ahlsell levererar när NCC byter ut huvudvattenledning i Boden

2022-12-05

När NCC byter ut huvudvattenledningen i Boden tar de hjälp av oss på Ahlsell med leverans av materiel. Utifrån samma värdegrund jobbar vi tillsammans för att Bodens kommun ska få bästa möjliga slutresultat.

NCC genomför just nu ett projekt i Boden där huvudvattenledningen från vattenverket på en tre kilometer lång sträckning ska bytas ut. Den befintliga ledningen med en diameter på 500 mm ska ersättas med en snäppet grövre ledning på 600 mm. Anledningen är den stora tillväxt som sker i regionen med ett ökat behov av vattenförsörjning. Beställare är Bodens kommun och planen är att projektet ska vara klart om ett år, hösten 2023.

Ahlsell är underleverantör av rörledningar, ventiler och kringmaterial. De nya rören av typen segjärnsrör läggs parallellt med de befintliga, för att i slutskedet kopplas ihop med befintlig ledning. Samarbetet startade redan i våras då vi samordnade möten med olika leverantörer för att hitta de bästa alternativen.

- Vi kollade prisbilden tidigt och jämförde kvalitet, hållbarhet, livslängd samt andra faktorer som är viktiga för projektet. Vi har ett nära samarbete med Ahlsell som fungerar väldigt bra. Vi har samma värdegrund där bara det bästa är gott nog för våra kunder och vårt ömsesidiga förtroende gör att arbetet flyter på väldigt smidigt. Våra ledord är ärlighet, respekt och tillit, något som även Ahlsell värnar, säger Patrik Larsson, platschef på NCC.

Förbereder för framtiden

Den stora utmaningen i projektet kommer när de båda ledningarna ska kopplas ihop. Då kan en del av invånarna i Boden eventuellt få sämre vattentryck, alternativ bli utan vatten. Inkopplingen tar mellan åtta och sexton timmar.

- När vi utfört liknande jobb tidigare har det kritiska momentet tagit omkring nio timmar. Vi förbereder så långt det är möjligt och genomför provtryckningar av delsträckor samt säkerställer vattenkvaliteten i förväg. Invånarna kommer inte att märka av att vårt arbete pågår förrän vi kopplar ihop den nya ledningen med den gamla, berättar Patrik.

Projektet är uppdelat i sex etapper, där den första och den sjätte inte är sjösatta ännu utan finns upprättade när det i framtiden finns behov av att koppla på ytterligare ledningar.

- Den nuvarande sträckan om tre kilometer kallar vi för etapp två, tre och fyra. Eftersom regionen växer så kraftigt måste vi också tänka på framtiden och redan nu förbereda för etapp ett och sex, då vi i så fall förlänger ledningen åt ena och andra hållet. Men det finns inget beslut om dessa två etapper i dagsläget, förklarar Patrik.

Distriktslagret är en tillgång

Ansvarig säljare på Ahlsell har avstämningsmöte med NCC en gång per månad för att följa upp hur projektet går och fånga upp eventuella önskemål från kunden.

- Vi har en väldigt öppen dialog, vilket är viktigt för oss båda då vi vill att det ska bli så bra för slutkunden som möjligt. Vi har samarbetat på samma sätt i tidigare projekt och det har fungerat lika bra varje gång, säger Patrik.

Även Kristian Stridsman, regional försäljningschef inom VA och Mark hos oss på Ahlsell, uppskattar samarbetet.

- Utöver den stora beställningen med rör, ventiler och rörkopplingar så hjälper vi även NCC löpande med småprylar som kan behövas. I Luleå har vi vårt distriktslager som förser hela Norrbotten med material. Där har vi ett riktigt bra bassortiment och det känns bra att kunna erbjuda det så pass nära och bistå med riktigt bra logistik även här uppe i norr.

Patrik tycker också att lagret i Luleå är en tillgång. Det kan på kort tid förse projektet med komponenter och delar som eventuellt skulle behöva kompletteras.

- Leveranserna har fungerat bra och Ahlsells logistik litar vi på. Huvudvattenledningen är en viktig länk i infrastrukturen som försörjer en stor del av kommunen med vatten. I ett sådant här komplext projekt måste bara allt fungera. Därför känns det tryggt att ha en samarbetspartner i Ahlsell som vi kan lita på.

Faktaruta

Projekt Pagla i Boden

Vad: Omläggning av huvudvattenledning
Var: Från Pagla Vattenkraftverk i Boden
Omfattning: 3 km rör av dimensionen 500 mm ska bytas till dimensionen 600 mm
Beställare: Boden Kommun
Huvudentreprenör: NCC
Rörleverantör: Ahlsell
Klart: I slutet av 2023

Nyheter VA & Mark

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript